تبلیغات
گالیمار
گالیمار

اطلاعات ورزشی، سیاسی، فرهنگی،پرسپولیس،کتابخانه و ...


رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش دوم

به ادعای معتقدان به این فرقه شیطانی، - پناه بر خدا- تا سال آینده، حاکمیت خدا بر دنیا خاتمه یافته و با نزول دجال ضدمسیح، حاکمیت شیطان بر زمین فراهم خواهد شد و رأس هرم ناقص را تکمیل خواهد کرد تا زمینه برای تکمیل آزادی های مادی، دنیوی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اخلاقی و در یک کلام، مقابله با دین، بطور کامل فراهم گردد.
 
عدد 11 از دید ریاضی
تاریخ 11 اکتبر دارای یک نظام عددی دو واحدی بر اساس صفر و یک است (111110) که معادل اعشاری 62 در سال 2010 و معادل اعشاری 63 در سال 2011 را در خود دارد.

عدد 11، در آیین کابالا و فراماسونری، مظهر شدت و پیکار و پشتکار است. در کتاب "ودا" آمده است: "ای خدایانی که در آسمان، 11 تن، در زمین 11 تن و در میان زمین و هوا به تعداد 11 نفر در خوشبختی جاویدان به سر می برید! قربانی ما را بپذیرید.

این قربانی، معمولاً انسان یا انسانهایی هستند که باید در مقابل یکی از بتها (معمولاً بت جغد) توسط سردمداران فراماسونری، ذبح و کشته شوند که فیلم یکی از این آیینها که در آمریکا و با حضور مقامات بلندپایه از دولت و کنگره آمریکا انجام شد، موجود است.

در فراماسونری، عرض حمایل استاد لژ، 11 سانتیمتر است که شامل مجموع ستارگان پنج پر و شش پر است. در جه 33 فراماسونری نیز حاصلضرب درجات سهگانه اصلی بدوی در عدد 11 است.

شماره 11 در ریاضی نیز دارای چند ویژگی است. یعنی میان شش رقم نخست از دو سوی جای دارد. خاصیت این عدد در این است که با قرار گرفتن در میان دو یا سه سری از سیر صعودی و نزولی ارقام، نتیجه ای برابر میدهد. در مثالهای زیر همه چیز مشهود است:
حالت دو رقمی: 11*11=121
حالت شش رقمی: 111111*111111= 12345654321
حالت 9 رقمی: 111111111*111111111= 12345678987654321
در همه این حالات، باز هم دو عدد 1 در ابتدا و انتهای تمام ارقام خودنمایی میکند که نماد ستونهای دو سوی دروازه معبد است که به نوعی، تمامی اعداد و رموز را به طور مستقیم و معکوس، در میان خود دارد.
 
پیشگوییهای وبگاههای دو هزار و دوازدهی
طبق ادعای پایگاههای اینترنتی ویژه پیشگوییهای مربوط به سال 2012 میلادی، ستاره دنبالهدار "النین" در تاریخ 11 نوامبر 2011 از کنار زمین میگذرد و سیاره کوچک "یو 55" نیز به شرق آسیا برخورد میکند!

بر این اساس، همطرازی کامل "النین"، "زمین"، "مشتری" و "زهره"، موجب میشود که زمین از مسیر النین گذشته تا جایی که النین با حجم عظیمی از خاک و صخره به زمین برخورد میکند و باران آتش بر زمین میبارد. طبق این ادعا، این رخداد مهیب، در تاریخ 11 نوامبر 2011 به وقوع میپیوندد!

این وبگاهها میافزایند: سرخی افق آسمان پس از این واقعه، ناشی از گاز متان "النین" خواهد بود. به ادعای این فرقهها، آتشفشان "یلو استون" یا همان "زردسنگ" واقع در ایالت وایومینگ آمریکا، پس از 600 هزار سال خاموشی، در این روز شروع به فوران کرده و تا هشت روز به فوران ادامه میدهد که بر اثر آن، بخشی از مغرب زمین، خسف خواهد شد و دو سوم کشور آمریکا نیز از بین خواهد رفت!

این سایتها، سپس این وقایع را به خاورمیانه ربط داده و مدعی میشوند که در نوامبر 2011 میلادی (ماه جاری)، کشور سوریه توسط ارتش اردن اشغال میشود و سپس در ژانویه 2012 میان ترکیه و اردن در منطقه شمال شرقی سوریه جنگی مهیب در میگیرد!

این وبگاهها همچنین ادعا میکنند که شاه سعودی نیز در نوامبر 2011 میلادی (ظرف 20 روز آینده!) کشته میشود و جنگ بر سر حکومت، میان شاهزادههای سعودی شکل میگیرد!
 
همچنین به ادعای این رسانهها، پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق، اردن، خاک عراق را به تصرف خود در خواهد آورد. در مارس سال 2012 نیز بخشی از نیروهای لشگر شخصی به نام "سفیانی" در نقطهای از زمین، خسف میشوند (به داخل زمین کشیده میشوند). این محل جایی میان مکه و مدینه به نام "بیداء" (در چند کیلومتری مسجد شجره در حومه مدینه) است و در پایان، مسیح موعود در پاییز 2012 میلادی ظهور میکند.

این سایتها همچنین مدعی هستند که "شائول موفاز" در تاریخ 28 نوامبر 2011 میلادی، نخستوزیر اسرائیل خواهد شد و پس از آن، زلزلهای در شمال اسرائیل و سوریه رخ خواهد داد که در پی آن دریاچه "کینرت" خشک خواهد شد و "موفاز" پس از 420 روز حکمرانی در تاریخ 21 دسامبر 2012 میلادی و پس از ظهور مسیح، در بیت المقدس به دست او کشته خواهد شد! این سایت ها معتقدند که این تاریخها را از تقویم "مایا"ها استخراج کردهاند و با آن تطابق کامل دارد.
دوره گرگ و ساعت گرگ
القاب بسیاری را به 2011 نسبت داده اند: دوره گرگ، ساعت گرگ، 1، 1، 111، 1111، 11111 و 111111 که همگی از کتاب مکاشفات یوحنا استخراج شده است.

پایگاه اینترنتی "فراتر از رازهای مهم" ادعا میکند که سال 2011 میلادی، به معنای 111 سالگی همه انسانهاست؛ بدین معنا که اگر شما سال 1900 را از سال تولد خود کم کنید و سن خود را به آن اضافه نمایید دقیقا عدد 111 برای سن شما به وجود میآید.
مثال:  1971-1900 + 40 سن شما در این سال: 111 سالگی
از سوی دیگر، 1+1+1 (111) می شود 3 که به معنای مجموع 3 برای سن 111 سالگی است. ساعت گرگ 3:00 می باشد که با جمع بالا کاملاً برابر است. این گزارش ها در ادامه به سخنی از "اینگمار برگمن" اشاره میکنند:
"آن ساعتی است که غالب مردمان میمیرند. زمانی که خواب در عمیقترین درجه خود باشد. کابوسها واقعی ترین شکل را به خود میگیرند. ساعتی که بیخوابان در دهشتناکترین ترس فرو میروند. زمانی که ارواح و شیاطین بسیار قدرتمند میشوند".

و در ادامه دوباره میآورد:
از آنجا که همه مردمان، در این زمان 111 سال دارند باید با آغاز "ساعت گرگ" دیدار کنند. ساعتی که سه رقم مشابه 1، در یک ردیف قرار میگیرند.

سپس به "قفلهای ششگانه" فصل مکاشفات انجیل اشاره میکند:
"آنگاه که قفلهای ششگانه را باز کرد او را مشاهده کردم. خورشید چونان خرمن، سیاهگیسو شد. ماه به رنگ خون گردید. ستارههای آسمان به زمین فرو افتادند. زمانی که درخت انجیر، بار خود را با لرزه تکانید. آنگاه که آسمان چونان طوماری در خود پیچید و تمامی کوهها و سرزمینها جابجا شدند".
"وآنگاه مردان بزرگ، پادشاهان، سرداران، ثروتمندان، پهلوانان و آزادمردان، خود را در دامن کوهها و صخرههای عظیم پنهان کردند و خطاب به آنها گفتند: بر ما نازل شوید و ما را از دیده "او" پنهان دارید. "او" که بر اورنگ شاهی نشسته است. براستی چه کس را یارای مقابله در «روز خشم و غضب او» بود؟"

این وبگاه در ادامه میافزاید: بنابراین "قفلهای ششگانه" خبر از وقوع زلزلهای عظیم پیش از "روز مجازات" میدهند.

"فراتر از رازهای مهم" در ادامه میآورد: بیایید تاریخ های بین 2011.1.10 تا 2011.11.11 را بررسی کنیم:
2011.03.09 : موج نهم تقویم "مایا" آغاز میشود. 13 (عدد نحس) دوره 18 روزه به موج نهم اشاره دارند.
2011.03.11 : زلزله ژاپن که ترتیب عدد 1 را میتوان دید.
2001.10.1 : سرانجام ساعت گرگ فرا رسید. مجموع کل ارقام این تاریخ میشود 6 (اشاره به قفل های ششگانه).
2011.10.11 : موج نهم تقویم "مایا" فرا میرسد.
2011.11.01 : 4 عدد 1 پشت سر هم قرار میگیرند و مجموع ارقام میشود 7.
2011.11.10 : 5 عدد 1 پشت هم قرار میگیرند که مجموعشان میشود 7.
2011.11.11 : 6 عدد 1 پشت هم قرار میگیرند. این «تاریخ نهایی» است که مجموع آن میشود 8.
نتیجه اینکه مجموع روزهای بین 2011.1.10 تا 2011.11.11 میشود 42 روز یعنی دقیقاً شش هفته. بنابراین ما تاریخ 2011.1.10 را داریم که مجموع آن 6 می شود. هفتههای فاجعهبار، شش است و تاریخ نهایی یعنی 2011.11.11 هم 6 بار عدد 1 را در یک ردیف دارد. که مجموع این سه 6 میشود 666 یعنی بازکننده "قفل های ششگانه".
این سایت با اشاره به این استدلالات شخصی، تأکید بر صحیح بودن فرضهای خود دارد.
 
 
نظریه دانشمندان درباره برخورد سیارکها با زمین
برخی کارشناسان زمینشناسی در غرب معتقدند که برخورد یک سیاره کوچک با زمین میتواند موجب انفجار چهار هزار مگا تنی و زلزله هفت ریشتری در اعماق اقیانوس شود که در نهایت موجب پیدایش سونامی بسیار عظیم با ارتفاع 70 فوت و سرعت 60 مایل میشود.
به نوشته "ساینسدیلی"، یکی از کارشناسان "ناسا" به نام "جی ملوش" معتقد است که این سیاره برای نخستین بار در سال 2005 میلادی رؤیت و شناخته شد و نزدیکترین فاصله آن با زمین به 201 هزار مایل خواهد رسید و از میان زمین و ماه عبور خواهد کرد. نام این سیاره را به علت اینکه در سال 2005 میلادی شناخته شده است، "یو 55" گذاشته اند.

نظریه عملی میگوید در صورت برخورد این سیاره با زمین، موج انفجار جوی، زلزله، سونامی بسیار عظیم، گسترش پرتاب شهابسنگها، فرا گرفته شدن زمین توسط غبارهای وسیع، آتشفشانهای مختلف و افزایش دمای هوای کره زمین تا بالای 60 درجه سانتیگراد به وجود میآید.

طبق نظر ناسا، آخرین بار سیارهای با این اندازه در سال 1976 میلادی به زمین نزدیک شد و اگر قرار باشد بار دیگر چنین اندازهای از سیاره به زمین نزدیک شود در سال 2028 میلادی خواهد بود.

"ملوش" از فعالشدن 20 دهانه آتشفشانی مختلف در زمین در صورت برخورد سیارهای اینچنینی سخن به میان آورده و به چند نمونه اشاره میکند: "وتومکا" در آلاباما، "راک الم" در ویسکانسن، دهانه عظیم "بوسوم وی" در غنا (با عمر یک میلیون سال)، و "ژامانستین" در قزاقستان (با عمر 900 هزار سال).

وی معتقد است که برخورد چنین سیارههایی با زمین، هر یکصد هزار سال یک بار رخ میدهد. در نتیجه احتمال برخورد سیارهای چون "یو 55" با زمین برای یکصد سال بعد، فقط یک درصد است.

"ملوش" میافزاید که آپوفیس که دارای اندازه مشابه با "یو 55" است و بزرگترین تهدید برخورد با زمین محسوب میشود، در سال 2036 میلادی، بخت بسیار کمی برای برخورد با زمین دارد.

وی یکی از نویسندگان گزارش وسیع "محافظت از سیاره زمین" در سال 2010 میلادی نیز هست.
 
 
ساخت فیلم 11.11.11
داستان این فیلم که رأس ساعت 11 در سینماهای آمریکا اکران خواهد شد، بر تاریخ 11-11-11 تمرکز دارد و اینکه در ساعت 11:11، نوعی دروازه آسمانی باز خواهد شد و موجوداتی شیطانی، برای 49 دقیقه پا به این جهان خواهند گذاشت. همچنین در آخرین اطلاعات افشاشده از این فیلم، نقش اول آن یک نویسنده معروف آمریکایی به نام Joseph Crone است که بعد از مرگ همسر و فرزندش، برای دیدار با برادرش، به مکانی در بارسلونای اسپانیا سفر میکند، ولی پس از مدتی اتفاقات عجیبی برایش می افتد و عدد 11 مرتباً در این اتفاقات تکرار می شود. او متوجه می شود که این عدد معنای عجیب و مخوفی در خود دارد و تاریخ 11-11-11 فقط یک تاریخ معمولی نیست، بلکه یک اعلام خطر برای تمامی انسانهاست!
 
پوستر فیلم 11/11/11 که روز جمعه در سینماهای آمریکا اکران می شود
 
 
با وجود اینها کارگردان آن میگوید که دلیل او از استفاده از این عدد، روشی جدید برای ترساندن بینندگان است ولی معلوم است که آنها علاوه بر هدف ترساندن مردم از عدد 11 و از این تاریخ، هدفهای دیگری نیز در سر دارند، آنها میخواهند که مردم بیشتر با این عدد آشنا شوند و معنای واقعی و مقدس بودن آن را باور کنند.

جالب اینجاست که اساس ساخت فیلم نیز برپایه خرافه بوده است، مثلاً سازنده آنWayan Rice  میگوید که وقتی فهمید این تاریخ با روز جمعه همزمان است تصمیم به ساخت آن گرفت و کارگردان آن Lynn Bousman وقتی فهمید عدد 11 در تاریخ تولد وی (11 ژانویه 1979 میلادی) نیز وجود دارد، قرارداد را امضا کرد.

هماکنون در سایت اصلی این فیلم، بخشی وجود دارد که افراد میتوانند خاطراتی را که با عدد 11 یا همان زمان 11:11 داشتهاند، به اشتراک بگذارند.

اکنون باید تا پایان روز جمعه، منتظر ماند و دید که آیا این خیالبافیها در سطح خرافات باقی خواهند ماند یا اولیای شیطان، قصد عملیکردن توهمات خود را خواهند داشت.
 
پایان
 
منبع: مشرق

جمعه بیستم آبان 1390 توسط گالیمار | نظرات ()حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کس به اندازه حرفاییست که برای نگفتن دارد.
esirm@yahoo.com

سیاسی
مذهبی
فرهنگی
ورزشی

گالیمار

حضرت آیت الله خامنه ای
امپراطوری انسانی(انواع مطالب ، فروشگاه ، تلویزیون اینترنتی)
دربست...ش ه ا د ت
هزار و صد سال
رهپویان ولایت
عاشق کشون
داود سرخه-شوش دانیال
وصال یار
پایگاه تخصصی مهدویت::انتظار12
کانون منتظران مهدی(عج)
درایت پنهان
موعود
دانلود انواع بازی
ایران نوین
اهل بهشت
امام رضا(ع)
© Download
احساس درون
بهار باهم بودن
ویکیپدیا مازرونی
جایی برای دانلود
اخباردنیای فوتبال
مقام معظم رهبری
بهترین در دنیای وبلاگ
The Biggest Music Portal
لینك باكس هوشمند تاپ كلیك
وبلاگ مداحی کربلایی روح اله غیاثی
آیة الله العظمی مکارم شیرازی
وبلاگ تخصصی موبایل،کامپیوتر و تکنولوژی
هواداران تیفوسی و افراطی پرسپولیس زلزله

دلنوشته ی شهید آوینی بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب
جمله بسیار تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !
وصیت نامه شهید صادق مزدستان؛ فرمانده گردان صاحب الزمان و تیپ دوم لشکر ۲۵ کربلا
سعادت
نامه ای از یك شهید گمنام
من تازه جوان بوده‌ام اندر چمن حسن
شهید مزدستان
غلام حقیر
سلمان فارسی: از شش چیز در شگفتم
نصیحت امام حسین (ع) به جوان گناهکار
چه چیزی باعث ناراحتی شهید همت شد
هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است بسوی او فرار کنید
وقف عشقت کرده ام ذهن و زبان خویش را
اعتراف خلیفه
زنجیرهای نامرئی یهود
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش دوم
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش اول
قصه قاسم و باباش
قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد
دلم لک زده برای چشمهای آبی خوش رنگش، برای خنده هایش که غیر ممکن است جادویت نکند!
بنا شد ز فولاد ناوی بلند
توسعه و رشد شگفت‌انگیز شمار مسلمانان در اروپا و آمریكا
فرازی از دعای شورانگیز و امیدبخش عهد
دجّال عصر ما
آشنائى امام رضا (ع) با تمام لغت ها و زبان ها
مختار عبرت بود نه آرمان
آپدیت شیطانها
بازخوانی سخنان رهبرانقلاب درباره آثار تاریخی پادشاهان
منظور از «رجعت» چیست و چه كسانی رجعت می‌كنند؟
خوشبختی

کانون هواداران پرسپولیس

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

منبع کدهای وبلاگ

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار