تبلیغات
گالیمار
گالیمار

اطلاعات ورزشی، سیاسی، فرهنگی،پرسپولیس،کتابخانه و ...


رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش اول

عدد 11 در نمادشناسی فراماسونری، صهیونیستها و یهودیان ارتدوکس، نماد دو ستون دروازه "معبدسلیمان"  (هیکل) در بیتالمقدس است که یکی به رنگ سرخ و دیگری به رنگ سفید است و در همه کلوبها و لژهای فراماسونری وجود دارد که مهمترین نمود آن، برجهای مرکز تجارت جهانی نیویورک بود، و 11 ستون افقی سفید و سرخ پرچم آمریکا که با دو ستون سرخ رنگ محصور شده نیز برگرفته از تقدس همان دو ستون معبد سلیمان و رنگ آنهاست.

اعداد 11 و 9 مانند عدد 33، مقدسترین نماد فرقه تصوف یهودی (کابالا) به شمار میآید. حرف K، نیز یازدهمین حرف از حروف الفبای انگلیسی است که خود واژه "کابالا" نیز با آن آغاز میشود. همچنین نماد دروازه ورودی جنیان به دنیای انسانهاست که در بسیاری از فیلمهای هالیوودی نیز به چشم میآید.

محققان معتقدند یکی از اسرار انتخاب تاریخ 11/9 سال 2001 میلادی برای عملیات تروریستی 11سپتامبر از سوی وابستگان استکبار جهانی همین تقدس بوده و همچنین انتخاب تاریخ 9/11/2011 برای انتشار نخستین گزارش دروغین آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره تسلیحاتیبودن برنامه هستهای کشورمان که گرچه به ظاهر منطبق بر برنامه روتین شورای حکام آژانس است اما از سوی دیگر، فراهمکننده زمینه تقابلهای بعدی با جمهوری اسلامی ایران به شمار میآید، از تقدس اعداد 11 و 9 در نزد سردمداران صهیونیسم جهانی نشأت میگیرد.

 

11/11 در آیینه تاریخ
عملیات تروریستی بزرگی که 911 روز پس از عملیات 11/9 سال 2001 نیویورک، در پایتخت اسپانیا رخ داد و همچنین عملیات تروریستی بزرگی که در تاریخ 11/11/2005 میلادی در هتل "رادیسون ساس" در پایتخت اردن انجام شد و طی آن صدها نفر از جمله مصطفی عقاد، کارگردان مشهور جهان اسلام، کشته و زخمی شدند نیز بر اساس برنامهریزی صهیونیستها انجام گرفت.
همچنین مصوبه شماره 3379 سازمان ملل که در سال 1975 به تصویب رسید و بر "نژاد برتر" بودن یهودیان صحه گذاشت و صهیونیسم را یک "نژاد" تلقی کرد در تاریخ 11/11 به تصویب رسید و نخستین توافقنامه رژیم صهیونیستی با یک کشور اسلامی یعنی مصر پس از آتش بس سال 1949 میلادی نیز در تاریخ 11/11/1973 منعقد شد که باعث توقف درگیری نظامی مصریها با ارتش رژیم صهیونیستی در منطقه مابین کانال سوئز و قاهره شد و زمینه ساز توافقات بعدی از جمله کمپ دیوید بین تلآویو و قاهره گردید.
در یازدهمین ساعت یازدهمین روز یازدهمین ماه سال 1918 میلادی، یک پیمان صلح موقت میان آلمان و متفقین امضا شد که به آتش بس جنگ جهانی اول تبدیل شد.

در روز یازدهم ماه یازدهم (نوامبر) 1919 روز "متارکه جنگ" برای نخستین بار گرامی داشته شد. کنگره آمریکا در سال 1954 میلادی، نام "متارکه جنگ" را به "کهنه سرباز" یا همان "رزمندگان سابق" تغییر داد تا بدین وسیله فعالیتهای کهنه سربازان آمریکایی در هرجا و هر زمان که بوده مورد تقدیر قرار گیرد.
این روز در استرالیا نیز در آغاز "متارکه جنگ" نام داشت. هماکنون نیز در روز 11 نوامبر هر سال، رأس ساعت 11 پیش از ظهر، همه مردم استرالیا، یک دقیقه برای صلح، سکوت میکنند.
اما در کانادا، این روز یاد و خاطره همه کشتهشدگان جنگ جهانی اول گرامی داشته میشود. بسیاری از خادمان کلیساها، بند چهارم "چکامهای در یادآوری" را میخوانند.

تقدس یا خرافات؟
تاریخ 11/11/11 همچنین به دلیل سه بار تکرار عدد 11 برای اوانجلیستهای صهیونمسیحی، جذابیت عجیبی دارد و آن را منطبق بر هماهنگی یهودیت و مسیحیت یعنی تطبییق دروازههای معبد سلیمان با اقانیم ثلاثه و نیز اهرام ثلاثه به عنوان نماد اصلی ماسونها کردهاند.

فراماسونرها و صهیونیست ها معتقدند شیاطین و اجنه
از بین دو ستون، به ملک سلیمان نازل می شده اند
 
تقدس دروغین 11 نوامبر 2011 (11.11.11) پس از شروع هزاره جدید، بیشتر بر سر زبان فرقههای انحرافی افتاد. برخی از آنها این تاریخ را برخوردار از یک "منطق و اساس قوی" و برخی، یک "پدیده عادی" میدانند. برخی دیگر هم در جستوجوی معنایابی و تأویل اینگونه تاریخها هستند و بسیاری هم به هیچوجه چنین خرافاتی را نمیپذیرند.

ممکن است هنوز برخی افراد سادهباور، گمان کنند که این تاریخهای مرموز و رمزآلود، نشانه اتفاقی عجیب و بزرگ هستند اما دیدیم که بسیاری از همین خرافهگرایان که پیش از این در لحظه تحویل سال میلادی در آغاز هزاره (سال 2000 میلادی) در میدانهای مرکزی پایتختهای کشورهای غربی در مقابل نمایشگرهای بزرگ، منتظر پایان تاریخ و انهدام جهان و روز قیامت بودند، کاری از پیش نبردند و البته نباید حادثهسازی برای مستندکردن چنین خرافاتی را از سوی دشمن نادیده انگاشت.

باید دانست که بسیاری از این دست پیشگوییها، به علت بطور خاص قرار گرفتن اعداد مشابه در کنار هم بوده و جذابیت این ترکیب است که موجب میشود "دستان مرموز شیطانهای خرافهگرا" دنیا را مسخر شایعات خود کنند.
 
اصولاً باید دانست که اعداد مرتبط با سالها، هیچ اصالت ذاتی ندارند زیرا می توان روز تولد حضرت مسیح علیه السلام، با مبناهای تاریخی متفاوتی مانند شمسی و قمری و غیره، محاسبه کرد که هر کدام منطقه با روز و عددی جداگانه خواهد شد، همان گونه که سالهای شمسی یا قمری و اعداد آنها، ویژگی چندان عجیبی نداشته و ندارند.
 
مناسک شیطانی 11.11
در تاریخ 11 ژانویه 1992 میلادی، گروههای مختلفی از ماسونها و یهودیها از قومیتها و مذاهب مختلف از 40 کشور جهان، برای انجام یک مناسک ویژه شیطانی که به فعالسازی دروازه ورودی 11:11 میانجامید، دور هم جمع شدند.
صحنه آغاز مناسک شیطانی ماسون های صهیونیست در کنار اهرام سه گانه مصر
 
آنها برای موفقیت در این کار به طور کاملاً زمانبندیشده و در نقاط مختلف جهان که دو بخش اصلی آن را اهرام ثلاثه جیزه در مصر و منطقه "کویین استون" در نیوزلند تشکیل داده بود، شروع به انجام حرکات و رقصهای ویژه کردند که 38 ساعت به طول انجامید. نتیجه این کار، در هم آمیختن دو نقطهی گردابی با انرژی زیاد و باز شدن نخستین دروازه 11:11 بود.
عکسی از انرژی ادعایی ایجادشده توسط فرقه 11:11 موسوم به "سامارا" در کنار اهرام
 

این رقص ها کاملاً متأثر از فرقه کابالاست که طی آن خدایان باستانی مصر مانند "ایسیس"، "اوسیریس" و "هوروس" پرستش میشوند.
 
به گفته سازماندهندگان فراماسونر این برنامه که تا کنون در 10 نقطه جهان از جمله آمریکا، مکزیک، اندونزی، هند، مصر، ایرلند، اسپانیا، اسلوونی، استرالیا و اکوادور انجام شده است، این رقص در قالب دو دایره متداخل و با رسم مندل پیرامون رقاصان انجام میشود که افراد تشکیلدهنده دایره کوچکتر، هنگام رقص، رو به بیرون و افراد دایره بزرگتر، رو به مرکز دایره به رقص میپردازند و بدینترتیب با نوعی تمرکز مخصوص و توسل به قدرت های شیطانی، استوانه ای از انرژی منفی تشکیل میدهند که نیمی از این استوانه در داخل زمین است و نیمی از آن از سطح زمین تا نقطه مقابل آن، ارتفاع دارد.
تصویری از انرژی (سامارا) مورد ادعای فرقه انحرافی برای نزول موجودات غیر ارگانیک به کره زمین
 
به ادعای این افراد، پس از انجام این مناسک شیطانی، موجودات غیر ارگانیک از جمله شیاطین و اجنه، از داخل این سیلندر، به سمت زمین کشیده شده و راه برای ورود انسانها به دوره اصلی آخرالزمان و همنشینی با شیاطین، باز میشود.
صحنه ای از مناسک شیطانی فرقه ماسون های صهیونیست برای تمسک به شیاطین
 
این افراد بعد از اجرای نخستین مناسک خود در سال 92، شروع به باز کردن دروازههای دیگر 11:11 در سرتاسر نقاط انرژی زمین کردهاند و عقیده دارند که تا کنون از 11 دروازه، موفق به باز کرن 10 تای آن شدهاند و قرار است روز جمعه 11 نوامبر 2011 رأس ساعت 11:11، آخرین دروازه را برای مدتی محدود باز کنند تا موجودات دخانی برای رقم زدن حوادث غیرعادی مربوط به آخرین سال منتهی به آخرالزمان در دسامبر 2012 میلادی بطور مستقیم در سطح کره زمین، وارد عمل شوند!
 
ادامه در بخش دوم
 
منبع: مشرق

جمعه بیستم آبان 1390 توسط گالیمار | نظرات ()حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کس به اندازه حرفاییست که برای نگفتن دارد.
esirm@yahoo.com

سیاسی
مذهبی
فرهنگی
ورزشی

گالیمار

حضرت آیت الله خامنه ای
امپراطوری انسانی(انواع مطالب ، فروشگاه ، تلویزیون اینترنتی)
دربست...ش ه ا د ت
هزار و صد سال
رهپویان ولایت
عاشق کشون
داود سرخه-شوش دانیال
وصال یار
پایگاه تخصصی مهدویت::انتظار12
کانون منتظران مهدی(عج)
درایت پنهان
موعود
دانلود انواع بازی
ایران نوین
اهل بهشت
امام رضا(ع)
© Download
احساس درون
بهار باهم بودن
ویکیپدیا مازرونی
جایی برای دانلود
اخباردنیای فوتبال
مقام معظم رهبری
بهترین در دنیای وبلاگ
The Biggest Music Portal
لینك باكس هوشمند تاپ كلیك
وبلاگ مداحی کربلایی روح اله غیاثی
آیة الله العظمی مکارم شیرازی
وبلاگ تخصصی موبایل،کامپیوتر و تکنولوژی
هواداران تیفوسی و افراطی پرسپولیس زلزله

دلنوشته ی شهید آوینی بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب
جمله بسیار تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !
وصیت نامه شهید صادق مزدستان؛ فرمانده گردان صاحب الزمان و تیپ دوم لشکر ۲۵ کربلا
سعادت
نامه ای از یك شهید گمنام
من تازه جوان بوده‌ام اندر چمن حسن
شهید مزدستان
غلام حقیر
سلمان فارسی: از شش چیز در شگفتم
نصیحت امام حسین (ع) به جوان گناهکار
چه چیزی باعث ناراحتی شهید همت شد
هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است بسوی او فرار کنید
وقف عشقت کرده ام ذهن و زبان خویش را
اعتراف خلیفه
زنجیرهای نامرئی یهود
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش دوم
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش اول
قصه قاسم و باباش
قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد
دلم لک زده برای چشمهای آبی خوش رنگش، برای خنده هایش که غیر ممکن است جادویت نکند!
بنا شد ز فولاد ناوی بلند
توسعه و رشد شگفت‌انگیز شمار مسلمانان در اروپا و آمریكا
فرازی از دعای شورانگیز و امیدبخش عهد
دجّال عصر ما
آشنائى امام رضا (ع) با تمام لغت ها و زبان ها
مختار عبرت بود نه آرمان
آپدیت شیطانها
بازخوانی سخنان رهبرانقلاب درباره آثار تاریخی پادشاهان
منظور از «رجعت» چیست و چه كسانی رجعت می‌كنند؟
خوشبختی

کانون هواداران پرسپولیس

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

منبع کدهای وبلاگ

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار