تبلیغات
گالیمار
گالیمار

اطلاعات ورزشی، سیاسی، فرهنگی،پرسپولیس،کتابخانه و ...


منظور از «رجعت» چیست و چه كسانی رجعت می‌كنند؟

معنای لغوی و اصطلاحی رجعت
رجعت از نظر لغت به معنای «بازگشت» می‌باشد. اما رجعت از نظر اصطلاحی به این معنا است كه به امر خداوند به دست حضرت مهدی(ع) گروهی از مردگان زنده شوند و با قیام آن حضرت(ع) همراه شوند كه قبل از روز رستاخیز بازگشت مردگان به دنیا صورت می‌گیرد، تا آنان به پاداش یاوری و همراهی و درك حكومت مهدی(ع) نائل آیند، و نیز خداوند برخی از دشمنان حضرتش را زنده می‌كند تا از ایشان انتقام گیرد.

این معنا، خلاصه‌ای از گفتار بزرگان دین از جمله شیخ مفید، شیخ حرّ عاملی، سید مرتضی علم‌الهدی و علامه مجلسی(ره) می‌باشد.

1.علمای شیعه اعتقاد به رجعت را ملازم با پیروی از مذهب تشیع می‌دانند و اگر اعتقاد به امامان معصوم(ع) وجود داشته باشد، اعتقاد به بازگشت (رجعت) امامان معصوم و مؤمنان قبل از رستاخیز هم باید وجود داشته باشد و این دو لازم و ملزوم می‌باشند و اعتقاد به رجعت در تمام دوران مورد اجماع علمای فرقة شیعه بوده و هیچ كس از علمای شیعه منكر این رجعت نبوده و علامه مجلسی در بحارالانوار نام بسیاری از علمای شیعه را كه در كتاب‌هایشان به اصل رجعت تأكید كرده‌اند، آورده است.
2. ...
2.همان‌گونه كه بیان شد پیش از تحقق قیامت كبری رویدادی خاص در جهان به وقوع می‌پیوندند و جمعی از مردگان به دنیا بازمی‌گردند كه این رویداد را رجعت می‌گویند و همچنین گاهی از آن به «قیامت صغری» تعبیر شده است.

لذا طبق روایات دو قیامت وجود دارد: قیامت صغری یا رجعت، و قیامت كبری كه همان برانگیخته شدن همه مردم در روز رستاخیز می‌باشد. البته مخفی نماند كه مسئله رجعت و ظهور حضرت مهدی(ع) دو رویداد مستقل از هم هستند. لذا اطلاق قیامت صغری به هر دو رویداد منطبق می‌گردد.

دلائل قرآنی رجعت
در قرآن كریم آیات زیادی دلالت بر حیات مجدد انسان دارد و نمونه‌هایی را برای ما بیان فرموده كه آنها قبل از رستاخیز حیات مجدد پیدا كرده‌اند و به اصطلاح رجعت به دنیا داشته‌اند، لذا همان‌گونه كه در اقوام گذشته رجعت صورت گرفته در آینده هم رجعت صورت می‌گیرد و رجعت محال و غیرممكن نمی‌باشد. برای مثال نمونه‌هایی را بیان می‌كنیم كه در قرآن آمده است.

1. زنده شدن مردگان به وسیله حضرت عیسی(ع):
و مردگان را به اذن خدای یكتا زنده می‌كنم.3

در قرآن كریم آمده است كه این فرستادة الهی با اجازه پروردگار خویش به كارهای خارق‌العاده دست می‌زد. مثلاً بیماران مبتلا به پیسی را درمان می‌كرد، نابینایان مادرزاد را بینا می‌نمود، مجسمه‌ای از خاك می‌ساخت و در آن می‌دمید و زنده می‌شد، مردگان را احیا می‌نمود، و از توشه‌هایی كه مردم در خانه‌های خود داشتند خبر می‌داد. مفسران معروف، موارد بسیاری از این معجزات را آورده و داستان‌هایی از زنده شدن مردگان توسط حضرت عیسی را گزارش كرده‌اند.

از علمای عامه، سیوطی در تفسیر الجلالین می‌نویسد: «او دوست خود عازر را زنده كرد، پسر پیرزنی را حیات دوباره بخشید، دختری را از مرگ به زندگی بازگرداند، و این هر سه پس از زنده شدن به حیات خود ادامه داده فرزندانی نیز از خود بر جای گذاردند، همچنین سام‌بن نوح را زنده نمود كه بدون درنگ از دنیا رفت».4

2. زنده شدن پس از صد سال مرگ (مربوط به عزیر):
پس خداوند او را به مدت صد سال میراند، سپس وی را برانگیخت.5

این آیه مربوط به یكی از پیامبران الهی (عزیر) می‌باشد كه از روستایی عبور كرد و با آثار مرگ و نیستی در آن سرزمین روبه‌رو شد، به یاد رستاخیز و زنده شدن مردگان افتاد و در حالی‌كه قدرت كاملة خدا را باور داشت، با تعجب از خود پرسید: «مردگان این روستای ویران را بعد از درنگ درازمدت، در قبر، چه كسی حیات دوباره می‌بخشد؟» آنگاه پروردگار بزرگ با میراندن وی، پاسخ این پرسش را بیان فرمود.

عزیر مرد و مركبش از هم متلاشی شد، ولی غذایی كه داشت در مدت صد سال هیچ تغییری نكرد. پس از صد سال زنده شد و گمان كرد كه تنها نصف روز خوابیده است؛ چرا كه هنگام ظهر مرد و پیش از غروب آفتاب به دنیا بازگشت. اما وقتی به مركب پوسیدة خود نگاه كرد متوجه شد كه او مرده و دوباره زنده شده است و هنگامی كه آن مركب در مقابل دیدگان او زنده شد، او باور كرد كه خدای سبحان همه مردگان را در روز قیامت زنده می‌نماید.6

3. مرگ گروهی (از بنی‌اسرائیل) و حیات مجدد آنها:
آیا ندیدید آنهایی را كه از ترس مرگ طاعون و جهاد با دشمنان از دیار خود بیرون رفتند كه هزارها تن بودند خدا فرمود، بمیرید همه مردند پس (درخواست پیغمبری از پیغمبران) آنها را دوباره زنده كرد... .7
مفسران می‌گویند این آیه مربوط به گروهی از بنی‌اسرائیل بود كه شمارشان به چهارهزار نفر می‌رسید كه به سبب ترس از طاعون یا جهاد با دشمنان شهر خویش را ترك كردند و به سوی سرزمینی دیگر حركت كردند اما خدای توانا این فراركنندگان را میراند و به تقاضای پیامبرش بار دیگر آنها را زنده كرد.8

دلایل روایی بررجعت

برای نمونه از امام ششم حضرت صادق(ع) در بیان اهمیت اعتقاد به رجعت نقل شده است:
از ما نیست هر كسی كه بازگشت دوباره (رجعت) ما را به دنیا باور نكند.9
بنابراین یكی از ویژگی‌های انسان مؤمن اعتقاد به رجعت (بازگشت دوباره ائمه معصومین(ع) و مؤمنان راستین و مشركان فرورفته در منجلاب) می‌باشد.10
مرحوم شیخ صدوق(ره) در كتاب صفات الشیعه از امام صادق(ع) روایت می‌كند:
هر كس به هفت موضوع اقرار كند پس او مؤمن است. و سپس ذكر كرد و یكی از آنها ایمان به رجعت است.11

همگانی یا غیرهمگانی بودن رجعت

آنچه از روایات و آیات استنباط می‌شود این است كه پدیدة رجعت همگانی نیست. در هنگام قیام جهانی امام عصر(ع) و قبل از برپایی رستاخیز رجعت به وقوع می‌پیوندد ولكن منحصر به جمعی از مؤمنان و مشركان خواهد بود و این‌گونه كه همه مؤمنان زنده شوند و همه مشركان زنده شوند صورت نمی‌پذیرد در حالی‌كه مخصوص عده‌ای از مؤمنان راستین و عده‌ای از مشركان محض می‌باشد.

بهترین دلیل بر این گفته كه رجعت پدیده همگانی نمی‌باشد حدیثی از حضرت صادق(ع) می‌باشد كه حضرت فرمودند:
به درستی كه رجعت برای همه نیست، بلكه به جمعی خاص اختصاص دارد رجعت (بازگشت) نمی‌كنند مگر مؤمنان راستین و مشركان فرو رفته در شرك محض و غیر از آنها هیچ كس به دنیا باز نمی‌گردد.12

در قرآن كریم اشاره به این موضوع دارد كه پدیده رجعت قبل از رستاخیز همگانی نیست بلكه از هر امتی دسته‌ای زنده می‌شوند و به دنیا بازمی‌گردند و آنها جمعی از مؤمنان و جمعی از مشركان از هر امت می‌باشند.

حضرت امام باقر(ع) برای اثبات این مدعا با تمسك به آیة 83 سورة نمل می‌فرماید كه:
آیا آنها قرآن را نخوانده‌اند كه می‌فرماید: «آن روز (رجعت) كه از هر امتی، دسته‌ای را فراهم می‌آوریم.»13

از این حدیث شریف حضرت باقر(ع) معلوم می‌شود كه اولاً اصل پدیده رجعت قبل از رستاخیز صورت می‌گیرد و این آیه را مربوط به رجعت می‌باشد زیرا در روز رستاخیز همه محشور می‌شوند نه گروهی از هر امت، و ثانیاً: به قرینه «من كلّ امةٍ فوجاً» كه من برای (تبعض) است از هر امتی بعضی برانگیخته خواهند شد و پدیده رجعت طبق این آیه قرآن همگانی نخواهد بود.

به سبب عظمت روز رجعت این روز در كنار روز قیام حضرت مهدی(ع) و روز رستاخیز از ایام‌الله می‌باشد. چنانكه امام جعفر صادق(ع) به سبب مشابهت رجعت با ظهور حضرت مهدی(ع) و روز رستاخیز می‌فرماید:
روزهای خدایی سه روز هستند: روز قیام امام مهدی(ع)، و روز رجعت و روز رستاخیز.14

بنابراین سه روز از این جهت كه ایام‌الله هستند با هم مشابهت دارند و به ترتیب تحقق پیدا می‌كنند: اول قیام حضرت مهدی(ع)، دوم پدیده رجعت و سوم روز رستاخیز برپا خواهد شد.
 
 

ماهنامه موعود شماره 65

پی‌نوشت‌ها:
 
با استفاده از كتاب: سؤال از امام مهدی(عج) در روایات، نوشتة سید فخرالدین موسوی، با تلخیص.
1. ر.ك: مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج53، صص138ـ136.
2. برای اطلاع بیشتر ر.ك: حر عالمی، الإیقاظ الهجعه بالبرهان علی الرجعه، باب 2، دلیل 3.
3.  و احی الموتی بإذن الله.سورة آل عمران (3)، آیة 49.
4. سیوطی، تفسیر جلالین، ج1، ص432.
5. فأماته الله مائة عامٍ ثمّ بعثه. سورة بقره (2)، آیة 259.
6. به تفاسیر قرآن كریم اعم از عامه و خاصه مراجعه شود.
7. ألم تر إلی الّذین خرجوا من دیارهم و هم ألوفٌ حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثمّ أحیاهم... . سورة بقره (2)، آیة 243.
8. مجلسی، برای اطلاع بیشتر ر.ك: حر عاملی، همان.
9. بحارالانوار، ج92: حدیث 101؛ لیس منّا من لم یؤمن بكرّتنا.
10. لبته روایات متعددی از عامه و خاصه مربوط به رجعت شده كه به كتاب صحیح بخاری 9، 102؛ و كتاب كنزالعمال 11؛ 133 از كتب عمه مراجعه فرمایید.
11. شیخ صدوق، صفات الشیعه، ص121: ح161، به نقل از كتاب رجعت نگارش: حسن طارمی.
12. مجلسی، همان، ج 53، ص39، حدیث 1. إنّ الرّجعة لیست بعامّةٍ، وهی خاصّةٌ. لایرجع إلّا من محَض الایمان محضاً او محّض الشّرك محضاً.
13. مجلسی، همان، ج53، ص40، حدیث 6 . اما یقرؤن القرآن: «و یوم نحشر من كلّ امّةٍ فوجاً».
14. مجلسی، همان، ج63، حدیث 53. ایّام الله ثلاثةٌ: «یوم القائم(ع) و یوم الاكرّة و یوم القیامة».

جمعه پانزدهم مرداد 1389 توسط گالیمار | نظرات ()حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کس به اندازه حرفاییست که برای نگفتن دارد.
esirm@yahoo.com

سیاسی
مذهبی
فرهنگی
ورزشی

گالیمار

حضرت آیت الله خامنه ای
امپراطوری انسانی(انواع مطالب ، فروشگاه ، تلویزیون اینترنتی)
دربست...ش ه ا د ت
هزار و صد سال
رهپویان ولایت
عاشق کشون
داود سرخه-شوش دانیال
وصال یار
پایگاه تخصصی مهدویت::انتظار12
کانون منتظران مهدی(عج)
درایت پنهان
موعود
دانلود انواع بازی
ایران نوین
اهل بهشت
امام رضا(ع)
© Download
احساس درون
بهار باهم بودن
ویکیپدیا مازرونی
جایی برای دانلود
اخباردنیای فوتبال
مقام معظم رهبری
بهترین در دنیای وبلاگ
The Biggest Music Portal
لینك باكس هوشمند تاپ كلیك
وبلاگ مداحی کربلایی روح اله غیاثی
آیة الله العظمی مکارم شیرازی
وبلاگ تخصصی موبایل،کامپیوتر و تکنولوژی
هواداران تیفوسی و افراطی پرسپولیس زلزله

دلنوشته ی شهید آوینی بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب
جمله بسیار تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !
وصیت نامه شهید صادق مزدستان؛ فرمانده گردان صاحب الزمان و تیپ دوم لشکر ۲۵ کربلا
سعادت
نامه ای از یك شهید گمنام
من تازه جوان بوده‌ام اندر چمن حسن
شهید مزدستان
غلام حقیر
سلمان فارسی: از شش چیز در شگفتم
نصیحت امام حسین (ع) به جوان گناهکار
چه چیزی باعث ناراحتی شهید همت شد
هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است بسوی او فرار کنید
وقف عشقت کرده ام ذهن و زبان خویش را
اعتراف خلیفه
زنجیرهای نامرئی یهود
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش دوم
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش اول
قصه قاسم و باباش
قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد
دلم لک زده برای چشمهای آبی خوش رنگش، برای خنده هایش که غیر ممکن است جادویت نکند!
بنا شد ز فولاد ناوی بلند
توسعه و رشد شگفت‌انگیز شمار مسلمانان در اروپا و آمریكا
فرازی از دعای شورانگیز و امیدبخش عهد
دجّال عصر ما
آشنائى امام رضا (ع) با تمام لغت ها و زبان ها
مختار عبرت بود نه آرمان
آپدیت شیطانها
بازخوانی سخنان رهبرانقلاب درباره آثار تاریخی پادشاهان
منظور از «رجعت» چیست و چه كسانی رجعت می‌كنند؟
خوشبختی

کانون هواداران پرسپولیس

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

منبع کدهای وبلاگ

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار