تبلیغات
گالیمار
گالیمار

اطلاعات ورزشی، سیاسی، فرهنگی،پرسپولیس،کتابخانه و ...


پیش گیری از حوادث غیر مترقبه طبیعی از دیدگاه قرآن و احادیث

كشور ایران یكی از مستعد ترین كشورهای روی خط زلزله دنیا است و بر پایه آمارهای رسمی در 30 ساله گذشته بیش از 60 درصد تلفات جانی كشور ناشی از زلزله بوده است. در روایات آمده است هر گاه چهار چیز آشكار شود زلزله ظهور پیدا می كند:زنا، گسترش ظلم و جور، نپرداختن زكات ، شرك و كفر و ربا .همچنین وقوع زلزله های مكرر را از نشانه های ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) معرفی نموده اند.

موعود / چكیده:


رسالت اصل آثار دینی هدایت انسان به شاهراه كمال است و آثار ماندگار كتب دینی بویزه قرآن و احادیث و روایات پیشوایان معصوم (ع) گنجینه های ارزشمندی از معارف مورد نیاز بشر را تشكیل می دهند كه طالبان علم و تشنگان معرفت در هر عصر و در هر زمان می توانند از آنها بهره گیرند. .از نظر اسلام چیزی كه تضمین می كند علم ودانش در راه درست به كار رود ایمان است . علم در قرآن مقرون به ایمان آمده است كه می تواند منجر به عمل صالح شود . 6 میلیون نفر بر اثر حوادث غیر مترقبه طبیعی جان باخته اند و آمارهای بین المللی نشان می دهد در 27 سال گذشته 3


بیش از سه میلیارد نفر آسیب دیده اند و بیش از 240 میلیارد دلار خسارت مالی وارد شده است و از سوی دیگر وقوع این حوادث رو به افزایش است . انسان به تعبیری موجودی گیرنده، فرستنده و حساب كننده قلمداد شده و با هوشمندی خود قادر است بسیاری از وقایع را كه گاه بلیه به نظر می رسند به رحمت مبدل كند یا حداقل از میزان خسارات وارده بكاهد. این درحالی است كه قرآن كتاب هدایت انسانها قرنها پیش وقوع این حوادث و روشهای پیش گیری از آنها را خبر داده است . در قرآن كریم در سوره رعد اشاره به این نكته شده است كه باران به عدد وبه مقدار معین می بارد و صاعقه شدید عذابی است كه خدا برای مردمی كه استحقاق عذاب دارند نازل می كند كه رسول اكرم (ص) نیز به این مساله اذعان داشته اند . در آیه اول سوره حج و آیه 73 سوره اعراف وقوع زلزله در اثر كفران نعمت قوم ثمود ودر آیات 16 و 17 سوره سبا به گرفتار شدن قوم سبا به سیل در اثر روی گرداندن از خدا و نیز در آیه 14 سوره عنكبوت به طوفان نوح اشاره شده است. در سوره زلزله و آیه 14 سوره مزمل حادثه زلزله و چگونگی وقوع آن تشریح شده است. پاره ای از روایات می گوید هر گاه زنا در میان قومی افزون شود خداوند آن ها را به زلزله دچار خواهد كرد.همچنین وقوع زلزله های مكرر را از نشانه های ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) معرفی نموده اند .در آیه 155 سوره بقره سخن از خشكسالی و قحطی به میان آمده است و خدا از آن به عنوان وسیله ای برای آزمایش انسانها و كفاره گناهان یاد كرده است. توجه به هشدارها و دلایل قرآنی و روایات، اصلی ترین كلید پیش گیری از حوادث هولناك و خانمان برانداز طبیعی و نیز درك و پذیرش این گونه حوادث است كه مقاله حاضر با تحلیل و بررسی این آیات و روایت سعی نموده است قطره ای از دریای حقیقت قرآن و احادیث دراین باره را بازگو نماید .

كلمات كلیدی : قرآن، حوادث غیر مترقبه طبیعی، پیش گیری

مقدمه

در گستره تمدن و فرهنگ كهن و متنوع بشری، از آغاز تا كنون، هیچ كتابی در حوزه هیچ مكتب و دینی نیست كه صدق، صحت، صلابت، اعتبار و اتقان تاریخی اش به روشنی و مقبولیت قران كریم باشد. كرنش و خضوع متفكران و فرزانگان در برابر قرآن نیز ناشی از همین حقانیت، عمق، عظمت و ستردگی است. رسالت اصل آثار دینی هدایت انسان به شاهراه كمال است و آثار ماندگار كتب دینی بویژه قرآن و احادیث و روایات پیشوایان معصوم (ع) گنجینه های ارزشمندی از معارف مورد نیاز بشر را تشكیل می دهند كه طالبان علم و تشنگان معرفت در هر عصر و در هر زمان می توانند از آنها بهره گیرند. .از نظر اسلام چیزی كه تضمین می كند علم و دانش در راه درست به كار رود ایمان است . كه علم در قرآن مقرون به ایمان آمده است كه می تواند منجر به عمل صالح شود. حوادث و بلایای طبیعی كه همواره به عنوان یك عامل تهدید كننده در حیات بشری تلقی می شوند یكی از جنبه هایی است كه قران كریم همواره از آن 6 میلیون نفر بر اثر حوادث غیر مترقبه طبیعی  سخن می گوید. آمارهای بین المللی نشان می دهد در 27 سال گذشته 3 جان باخته اند و بیش از سه میلیارد نفر آسیب دیده اند و بیش از 240 میلیارد دلار خسارت مالی وارد شده است و از سوی دیگر وقوع این حوادث رو به افزایش است . انسان به تعبیری موجودی گیرنده، فرستنده و حساب كننده قلمداد شده و با هوشمندی خود قادر است بسیاری از وقایع را كه گاه بلیه به نظر می رسند به رحمت مبدل كند یا حداقل از میزان خسارات وارده بكاهد. این درحالی است كه قرآن كتاب هدایت انسانها قرنها پیش وقوع این حوادث و روشهای پیش گیری و درك و پذیرش آنها را خبر داده است تا انسان با دقت و تمسك به این رهنمودهای ارزشمند مانع ازوارد آمدن خسارات وآسیب به جان ومال خویش گردد.

وقوع سیل از نگاه قرآن
سیل بزرگترین عامل خسارت در بین حوادث طبیعی است . آخرین آمار منتشره تعداد دفعات وقوع سیل در طول سالهای 1330 تا 1380 را 3700 مورد اعلام نموده است. براساس آمار اخیر تعداد وقوع سیل در دهه 70 نسبت به دهه 30 تقریبا 10 برابر شده است.

نكته جالب توجهی كه در قرآن به آن اشاره شده است، بارش باران به عدد و مقدار معین است.
انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها: و از آسمان آب را فرو فرستادیم، پس رودها روان شدند با اندازه خویش.
سوره رعد آیه 17

و انزلنا من السماء و ماء بقدر : و ما آب را به قدر معین نازل كردیم ( سوره مومنون آیه 18)

و الذی نزل من ااسماء ماء بقدر فانشرنا به بلده میتا كذلك تخرجون : همان كسى كه از آسمان آبى فرستاد بمقدار معین، و بوسیله آن سرزمین مرده را حیات بخشیدیم; همین گونه (در قیامت از قبرها) شما را خارج مى سازند! (سوره زخرف ایه11)

و ان من شیء الا عندنا خزائنه و ننزله الا بقدر معلوم: هیچ چیزی در عالم نیست جز آنكه منبع و خزینه آن نزد ما است و ما نمی فرستیم مگر به مقدار معین(سوره حجر آیه 21)

تعبیر به قدر اشاره لطیفی به نظام خاص حاكم بر نزول باران است كه بارش باران بر مقتضای تدبیر الهی است و به اندازه ای می بارد كه مفید و ثمر بخش است و زیانبار نیست. بر اساس تحقیقاتی كه دانشمندان بر روی تناسب قطرات باران انجام دادند به این نتیجه رسیدند كه مقدار قطراتی كه از زمین بخار می شودن در حدود 16 میلیون تن می باشد و به همین میزان اب از آسمان فرود می اید .

در بینش الهی، تاثیر گذار در جهان هستی فقط خداوند است " لا موثر فی الوجود الا الله" .از اینرو نوع كار هر یك از موجودات تحت فرمان مشیت اوست" له مقالید السموات و لارض" : برای اوست كلید آسمانها و زمین.باران نیز از این قاعده مستثنی نیست كه بر اساس مشیت الهی گاه لباس نقمت به خود می پوشد. چنانچه در سوره نور آیه 43 آمده است:آیا ندیدى كه خداوند ابرهایى را به آرامى مى راند، سپس میان آنها پیوند مى دهد، و بعد آن را متراكم مى سازد؟! در این حال، دانه هاى باران را م ىبینى كه از لابه لاى آن خارج مى شود; و از آسمان -از كوه هایى كه در آن است (ابرهایى كه همچون كوه ها انباشته شد هاند)- دانه هاى تگرگ نازل مى كند، و هر كس را بخواهد بوسیله آن زیان مى رساند، و از هر كس بخواهد این زیان را برطرف مى كند; نزدیك است درخشندگى برق آن (ابرها) چشمها را ببرد. در تفسیر نمونه در ذیل این آیه كریمه آمده است:آری اوست كه از یك ابر گاهی باران حیات بخش نازل می كند و گاه با مختصر تغییر آن را به تگرگهای زیانبار و حتی كشنده تبدیل می كند و این نهایت قدرت و عظمت او را نشان می دهد كه سود و زیان و مرگ و زندگی را در كنار هم چیده و بلكه در دل هم قرار داده است.

در آیات 16 و 17 سوره سبا به گرفتار شدن قوم سبا به سیل در اثر روی گرداندن از خدا و كفران نعمت اشاره شده در محل سكونتشان نشانه اى (از قدرت الهى) بود: دو باغ (بزرگ و گسترده) از راست و چپ « سبا » است:براى قوم (رودخانه عظیم با میو ههاى فراوان; و به آنها گفتیم:) از روزى پروردگارتان بخورید و شكر او را بجا آورید; شهرى است پاك و پاكیزه، و پروردگارى آمرزنده (و مهربان)! اما آنها (از خدا) روى گردان شدند، و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم، و دو باغ (پربركت) شان را به دو باغ (بى ارزش) با میوه هاى تلخ و درختان شوره گز و اندكى درخت سدر مبدل ساختیم!

قوم سبا توانستند با سد عظیمى كه در میان كوههاى مهم آن ناحیه بر پا ساختند سیلابهاى فراوانى را در پشت آن سد عظیم ذخیره كنند, و به این ترتیب سرزمینهاى وسیع و گسترده اى را زیر كشت درآورند. از نظر نعمتهاى مادى هوایى پاك و نسیمى فرح افزا داشت , و سرزمینى حاصلخیز و درختانى پربار و اما از نظر نعمت معنوى غفران خداوند شامل حال آنهابود, از تقصیر و كوتاهى آنها صرف نظر مى كرد, و آنها را مشمول عذاب وسرزمینشان را گرفتار بلا نمى ساخت .نعمتهاى خدا را ناچیز شمردند, عمران و آبادى و امنیت را ساده انگاشتند,از یاد حق غافل شدند, و مست نعمت گشتند.و خداوند با عذاب خود آنها را مجازات كرد

با بررسیهای باستانشناسان (همان طور كه در شكل نشان داده شده ) با كشف ستونها و بررسی نوشته های روی آنها به این نتیجه رسیدند كه انها قبلا خورشید پرست بوده اند.

در سوره عنكبوت آیه 14 به طوفان نوح اشاره شده است:و ما نوح را بسوى قومش فرستادیم; و او را در میان آنان هزار سال مگر پنجاه سال، درنگ كرد; اما سرانجام طوفان و سیلاب آنان را فراگرفت در حالى كه ظالم بودند. پس از آن كه نوح(ع) نهایت تلاش خود را در راه هدایت قومش به كار برد و همه راه هاى اصلاح آنها براى وى به بن بست رسید، به پیشگاه پروردگار خویش پناه برد و از قومش نزد او شِكوه كرد . خداوند دعاى نوح(ع) را مستجاب گرداند و اراده فرمود تا قبل از آن كه قومِ دروغگوى وى به هلاكت برسند، اسباب رهایى نوح(ع) و ایمان آورندگان به او فراهم شود؛ از این رو به آن حضرت چنین وحى فرمود كه، غیر از این عد هاى كه ایمان آورد هاند، كس دیگرى ایمان نخواهد آورد، به او فرمان داد تا از تكذیبِ كافران و آزار و اذیت شان اندوهگین نشود؛ زیرا به زودى خداوند همه آنها را غرق خواهد ساخت.

در آیه 54 سوره انفال به سرنوشت فرعونیان اشاره شده است"کداب آل فرعون والذین من قبلهم کذبوا بآیات ربهم فاهلکناهم بذنوبهم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین :مانند عادت فرعونیان و پیشینیان آنان است كه آیات پروردگارشان را تكذیب كردند ، در نتیجه ایشان را به كیفر گناهانشان هلاك نمودیم ، و فرعونیان را غرق كردیم و همه آنان ستمكار بودند."


وقوع زلزله از نگاه قرآن

كشور ایران یكی از مستعد ترین كشورهای روی خط زلزله دنیا است و بر پایه آمارهای رسمی در 30 ساله گذشته بیش از 60 درصد تلفات جانی كشور ناشی از زلزله بوده است.

در روایات آمده است هر گاه چهار چیز آشكار شود زلزله ظهور پیدا می كند:زنا، گسترش ظلم و جور، نپرداختن زكات ، شرك و كفر و ربا .همچنین وقوع زلزله های مكرر را از نشانه های ظهور حضرت صاحب الزمان(عج) معرفی نموده اند.

در سوره زلزله، مزمل و حج به وقوع حادثه زلزله اشاره شده است:
،"اذا زلزلت الارض زلزالها" :هنگامى كه زمین شدیدا به لرزه درآید."و اخرجت الارض اثقالها " :و زمین بارهاى سنگینش را خارج ساز د (آیه 1و 2سوره زلزله). " یوم تجف الارض و الجبال و كانت الجبال كثیبا مهیلا": روزی كه زمین و كوهها بلرزند و كوهها مانند تل ریگ از هم پاشیده می شود (آیه 14 سوره مزمل). "یا ایها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شیء عظیم": ای مردم از پروردگار خویش بترسید زلزله (قیامت ) امر عظیمی است. (ایه 1 سوره حج).

در آیه 73 سوره اعراف به وقوع زلزله در اثر كفران نعمت قوم ثمود اشاره شده است:
اى قوم من! (تنها) خدا را بپرستید، كه جز او، معبودى » : و به سوى (قوم) ثمود، برادرشان صالح را (فرستادیم); گفت الهى براى شما معجز هاى است; او را به « ناقه » براى شما نیست! دلیل روشنى از طرف پروردگارتان براى شما آمده: این حال خود واگذارید كه در زمین خدا (از علفهاى بیابان) بخورد! و آن را آزار نرسانید، كه عذاب دردناكى شما را خواهد .( گرفت! (اعراف آیه 73

قوم ثمود در سرزمین حجر كه بین عربستان وسوریه قرار داشت زندگى م ى كردند.قوم ثمود مردمى متمدن بودند كه براى سكونت خود قصرها م ى ساختند و از كوهها با مهارت خاصى خانه مى تراشیدند و دل كوهها را م ى تراشیدند.شغل آنان زراعت و احدا ث قنوات و غر س نخلها بوده و زندگى آسوده و خوشى داشتند.آنان كمتر از سیصدسال عمر نمى كردند و بعض ى تا هزارسال هم عمرمى نمودند.متأسفانه بت پرستى در میان آنان مرسوم شد و خداوند تعالى براى هدایتشان صالح را در سن شانزده سالگى كه از خانواد ههاى اصیل و محترم خودشان بود و ب ه عقل و علم در میانشا ن ممتاز و معرو ف بود را فرستاد.صالح تاسن صد وبیست سالگ ى در میا ن قومش مشغول هدایت بود ولى فقط افراد قلیلى به او پیوستند تا اینك ه عذاب الهى بر قو م ثمود نازل شد و آ ن مردم بت پرست به وسیله صیحه و زلزله و صاعقه نابود شدند.

وقوع خشكسالی از نگاه قرآن

خشكسالی را می توان معلول یك دوره شرایط خشك غیرعادی دانست كه به اندازه كافی دوام داشته باشد تا عدم تعادل در وضعیت هیدرولوژی یك ناحیه ایجاد شود. در دهه های اخیر در بین حوادث طبیعی كه جمعیت های انسانی را تحت تأثیر قرار داده اند تعداد فراوانی پدیده خشكسالی از نظر درجه شدت ،طول مدت ،مجموع فضای تحت پوشش ،تلفات جانی ،خسارات اقتصادی واثرات اجتماعی دراز مدت در جامعه ، بیشتر از سایر بلایای طبیعی بوده است .همچنین تمایز این پدیده با سایر بلایای طبیعی در این است كه برخلاف سایر بلایا این پدیده بتدریج ودر یك دوره زمانی نسبتاً طولانی عمل كرده واثرات آن ممكن است پس از چند سال وبا تأخیر بیشتری نسبت به سایر حوادث طبیعی ظاهر شود.
 
در آیه 155 سوره بقره سخن از خشكسالی و قحطی به میان آمده است و خدا از آن به عنوان وسیله ای برای آزمایش انسانها و كفاره گناهان یاد كرده است. " ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس والثمرات و بشرالصابرین ":و بى تردید شما را به چیزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و كسان و محصولات [ نباتى یا ثمرات باغ زندگى از زن و فرزند ] آزمایش می كنیم . و صبركنندگان را بشارت ده. در آیه 96 سوره اعراف آمده است:" ولوان اهل القری ءامنوا واتقوا لفتحنا علیهم بركت من السماء و الارض ولكن كذبو فاخذناهم بما كانوا یكسبون": اگر این مردم به درستی ایمان می آوردند وتقوا را پیشه خود می ساختند. ما هم بركات اسمان و زمین را برآنها نازل می كردیم؛ ولی آنان خدارا تكذیب كردند و بر اثر این اعمال زشتشان گرفتار مجازات الهی(قحطی و خشكسالی) شدند.

همچنین در سوره نحل آیه 112 جنین آمده است: ".و ضرب الله مثلا قریة كانت ءامنة مطمئنه یاتیها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون":و خداوند برای آنان كه كفران نعمت می كنند مثلی زده است: منطقه ای بود آباد ودارای امنیت كه مردمش با اطمینان و آرامش در آن زندگی می كردند. هموراه روزی آنها از هر طرف می رسید، اما اینها به جای سپاس نعمت، كفران نمودند و خداوند هم به خاطر این كارشان طعم گرسنگی و ترس را به آنها چشانید روایات فراوانی درباره پدیده خشكسالی وجود دارد كه گاهی به صورت كلی گناهان ریشه عمده قحطی قلمداد شده اند.

امام باقر (ع) می فرمایند: ای مردم بدانید باران در هیچ سالی از سال دیگر كمتر نیست، اما نزول آن به مشیت و اراده خداوند است؛ زیرا اگر قومی گناه كنند، خداوند متعال بارانی را كه برای آنها مقدر شده است بر غیر آنها نازل می كند.

حضرت علی (ع) در این باره می فرمایند: خداوند بندگانش را به هنگامی كه كارهای زشت انجام دهند به كمبود میوه ها و منع نزول بركات و بستن درهای خیرات ، گرفتار می كند.

گاهی در روایات به گناهان خاصی به عنوان اساسی ترین عوامل خشكسالی اشاره شده است:

1- كم فروشی : مولا علی (ع) می فرمایند: هرگاه مردم كم فروشی كنند، خداوند آنان را به قحطی و خشكسالی گرفتار می كند.
2- منع زكات: رسول اكرم (ص) می فرمایند: هر گاه مردم زكات مالشان را ندهند، خداوند هم بركات را از كشاورزی و میوه ها و معدن آنها بر می دارد
3- دروغ: امام رضا (ع) می فرمایند: وقتی والیان امر ( فرمانروایان) دروغ بگویند، باران نازل نمی شود.
امام خمینی (قدس سره) در این باره فرموده اند: منشاء قحطی و خشكسالی اموری است از جمله: شیوع گناهان- كفران نعمت – منع حقوق( مثل خمس و زكات)- كم فروشی – ظلم- خیانت- ترك امر به معروف ونهی از منكر – حكم به ناحق و هر جیزی كه سبب خشم خدا شود.


علت وقوع بلایا و راه پیشگیری و پذیرش آنها از نگاه قرآن و احادیث

فیلسوفانِ دین، شر را به دو نوع " شر طبیعی" و" شر انسانی"( یا اخلاقی) تقسیم می كنند . شر طبیعی شامل تمام بلایایی می شود كه طبیعتِ خروشان بر سر آدمی می آورد مانند زلزله ای مهیب، آتش فشان، سیل و یا ناقص الخلقگیِ مادرزادی ؛ شر انسانی نیز مانند قتل عامِ گروهی از انسان های بی گناه یا تجاوز به عنف و ... . این تلقی كه خداوند مردمان گناه كار را به وسیله ی فرستادن بلایای طبیعی عذاب می كند ، ریشه ای دینی دارد و در متون آسمانی ادیان توحیدی می توان نمونه هایی از آن را سراغ گرفت.

در آیه 79 سوره نساء آمده آست:" ما اصابك من حسنة فمن الله و ما اصابك من سیئة فمن نفسك ومن ارسلناك للناس رسولا و كفی بالله شهیدا": هر خیری كه به تو رسد از جانب خداست و هر شری كه به تو رسد از جانب خود توست و برای تو پیامبرانی فرستادیم و خدا شاهد و كافی است. آیه 11 سوره رعد نیز می فرماید" ...ان الله لا یغیر ما بقوم ختی یغیروا ما به انفسهم ...": خداوند چیزی را كه از آن مردمی است دگرگون نكند تا آن مردم خود دگرگون شوند.

همچنین در آیه 53 سوره انفال اشاره شده است كه: ذلک بان الله لم یک مغیرا نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم وان الله سمیع علیم .این [ كیفر سخت به سبب این است كه خدا بر آن نیست كه نعمتى را كه به قومی عطا كرده [ به عذاب و نقمت ] تغییر دهد تا زمانى كه آنان آنچه را در خود [ از عقاید حقّه ، حالات پاك و اخلاق حسنه اى كه ] دارند [ به كفر ، شرك ، عصیان و گناه ] تغییر دهند ; و یقیناً خدا شنوا و داناست. ایه 117 سوره هود هم چنین می فرماید:" و ماکان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون": و پروردگارت بر آن نبوده است كه شهرهایى را در حالى كه مردمش درست كارند ، ظالمانه هلاك كند .در آیه 45 سوره یونس هم آمده است: " ان الله لا یظلم الناس شیئاولكن الناس انفسهم یظلمون": بدرستیكه خدا به مردم ظلم نمیكند بلكه خودشان به خود ظلم میكنند. بنابراین به روشنی می توان دریافت علت اصلی بر هم خوردن نظام اصلی طبیعت و حادث شدن وقایع خانمان برانداز طبیعی چیزی جز گناه و معصیت خود انسانها واز یاد بردن خالق هستی و دل سپردن به امور دنیایی نیست كه دراین زمان اذن و اراده خداوند بر این امر حاكم می گردد كه ملت گنه كار را عذاب و به تعبیری دیگر از كرده خویش آگاه نماید .چنانچه در سوره عصر صریحا اشاره به این نكته شده است كه انسان در خسارت و زیان است مگر اینكه به خدا ایمان آورد و كارهای شایسته انجام دهد و دیگران را به براستی و درستی و صبر وشكیبایی سفارش نماید. این درحالی است كه انسان از این آیات عظیم الهی كه براستی روشنگر راه زندگی و نجات بخش او از تمامی خسارات و زیانهای جانی و مالی است غافل است و به همین دلیل در سوره نحل از او چنین نام برده شده است: خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصیم مبین.

با این وجود خداوند در زمان رخ دادن این وقایع باز هم بندگان هرچند گنه كار خویش را فراموش نمی نماید و آنان را به صبر و شكیبایی فرا می خواند : ولنبلونکم بشی من الخوف والجوع والنفس والثمرات وبشر الصبرین.الذین اذااصابتهم مصیبةقالوا انا لله وانا الیه راجعون": بى تردید شما را به چیزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و كسان و محصولات [ نباتى یا ثمرات باغ زندگى از زن و فرزند ] آزمایش می كنیم . و صبركنندگان را بشارت ده . همان كسانى كه چون بلا و آسیبى به آنان رسد گویند : ما مملوك خداییم و یقیناً به سوى او بازمی گردیم( 155 و 156 بقره).در واقع قادر متعال سوانح و بلایای طبیعی را مشخصا آزمایش قلمداد می نماید تا بازماندگان این حوادث، با درس گرفتن از این وقایع و دست كشیدن از گناه وآلودگی مانع وقوع مجدد آنها شوند و با دعوت آنان به صبر(الله مع الصابرین) این امید را به آنها می دهد كه خدایی هست و نازل كننده عذاب ، سرچشمه رحت است و بندگانش را تنها نمی گذارد(انااقرب من حبل الورید). چنانچه امام علی (ع) در باره این حوداث نیز فرموده اند:گنهكاران از گنه دست بكشند واهل توبه، توبه كنند و روشن ضمیران پند گیرند. مقام معظم رهبری نیز در این زمینه در پیام به زلزله زدگان استان گیلان چنین فرموده اند: افراد بشر با حوادث طبیعی امتحان می شوند. ما باید همت كنیم و كشور را علیه جور كامل بسازیم. در حقیقت همه این حوادث طبیعی امتحان خداست و مسلمان صحیح و سالم آن كسی است كه وقتی حادثه ای بوجود آمد با تلاش و نیر و فعالیت آن حادثه را جبران كند. صبر در برابر حوادث تلخ اجر بزرگی دارد . كسانی كه عزیزانی را از دست داده اند بدانند خدای متعال درمقابل این مصیبت و این سوز غم برای آنها اجر بزرگ در نظر گرفته است. البته شرط اش همین است كه صبر كنید و ناشكری نكنید. گاهی خداوند پله های ترقی را بوسیله بلا بالا میبرد . گاهی بلا به ظاهر بد است ولی بعد پرده های غیب كنار می رود و رشد و ترقی فرامی رسد.

 منصوره قوام عربانی

منابع

-1 آیتی، عبدالمجید.( 1382 ). قرآن مجید، انتشارت سروش
-2 تازه كام،شعبان و شیخی، علیرضا.( 1379 ).علوم كشاورزی ومنابع طبیعی در متون اسلامی، انتشارات دانشگاه علوم
كشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
3 - طباطبایی، محمد حسین.( 1363 ).ترجه تفسیر المیزان، دفتر انتشارات اسلامی.
-4 مجلسی، محمدباقر.( 1396 ه.ق).بحارالانوار،انتشارات مكتبه الاسلامیه.
-5 معادیخواه، عبدالمجید.( 1374 ). خورشید بی غروب/ نهج البلاغه،نشره ذره.
-6 مكارم شیرازی، ناصر.( 1374 ).تفسیر نمونه، انتشارات دارالكتاب الاسلامیه.
-7 الموسوی الخمینی، روح الله.( 1401 ).تحریر الوسیله، موسسه النشر الاسلامی التابعه الجامعه المدرسین.
-8 هاشمی رفسنجانی، اكبر وهمكاران.( 1376 ).تفسیر راهنما، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.__

جمعه دهم اردیبهشت 1389 توسط گالیمار | نظرات ()حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کس به اندازه حرفاییست که برای نگفتن دارد.
esirm@yahoo.com

سیاسی
مذهبی
فرهنگی
ورزشی

گالیمار

حضرت آیت الله خامنه ای
امپراطوری انسانی(انواع مطالب ، فروشگاه ، تلویزیون اینترنتی)
دربست...ش ه ا د ت
هزار و صد سال
رهپویان ولایت
عاشق کشون
داود سرخه-شوش دانیال
وصال یار
پایگاه تخصصی مهدویت::انتظار12
کانون منتظران مهدی(عج)
درایت پنهان
موعود
دانلود انواع بازی
ایران نوین
اهل بهشت
امام رضا(ع)
© Download
احساس درون
بهار باهم بودن
ویکیپدیا مازرونی
جایی برای دانلود
اخباردنیای فوتبال
مقام معظم رهبری
بهترین در دنیای وبلاگ
The Biggest Music Portal
لینك باكس هوشمند تاپ كلیك
وبلاگ مداحی کربلایی روح اله غیاثی
آیة الله العظمی مکارم شیرازی
وبلاگ تخصصی موبایل،کامپیوتر و تکنولوژی
هواداران تیفوسی و افراطی پرسپولیس زلزله

دلنوشته ی شهید آوینی بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب
جمله بسیار تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !
وصیت نامه شهید صادق مزدستان؛ فرمانده گردان صاحب الزمان و تیپ دوم لشکر ۲۵ کربلا
سعادت
نامه ای از یك شهید گمنام
من تازه جوان بوده‌ام اندر چمن حسن
شهید مزدستان
غلام حقیر
سلمان فارسی: از شش چیز در شگفتم
نصیحت امام حسین (ع) به جوان گناهکار
چه چیزی باعث ناراحتی شهید همت شد
هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است بسوی او فرار کنید
وقف عشقت کرده ام ذهن و زبان خویش را
اعتراف خلیفه
زنجیرهای نامرئی یهود
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش دوم
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش اول
قصه قاسم و باباش
قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد
دلم لک زده برای چشمهای آبی خوش رنگش، برای خنده هایش که غیر ممکن است جادویت نکند!
بنا شد ز فولاد ناوی بلند
توسعه و رشد شگفت‌انگیز شمار مسلمانان در اروپا و آمریكا
فرازی از دعای شورانگیز و امیدبخش عهد
دجّال عصر ما
آشنائى امام رضا (ع) با تمام لغت ها و زبان ها
مختار عبرت بود نه آرمان
آپدیت شیطانها
بازخوانی سخنان رهبرانقلاب درباره آثار تاریخی پادشاهان
منظور از «رجعت» چیست و چه كسانی رجعت می‌كنند؟
خوشبختی

کانون هواداران پرسپولیس

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

منبع کدهای وبلاگ

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار