تبلیغات
گالیمار
گالیمار

اطلاعات ورزشی، سیاسی، فرهنگی،پرسپولیس،کتابخانه و ...


نشانه‌های عمومی آخرالزّمان

آخرالزّمان-گالیمار
امام صادق(ع) پس از پیش‌بینی این حوادث، خطاب به راوی فرمود: «در چنین زمانی مراقب خود باش. نجات خود را از خداوند بخواه (فرج نزدیك است) و بدان كه مردم با این نافرمانی‌ها سزاوار عذاب‌اند. اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو در میان آنها بودی، باید به سوی رحمت حق بشتابی تا از كیفری كه آنها به واسطة سرپیچی از فرمان خدا می‌بینند، بیرون بیایی. بدان كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نمی‌گرداند: «و إنّ رحمـت الله قریبٌ من المحسنین».
پیامبر گرامی اسلام(ص) و امامان اهل بیت(ع) در روایات متعددی به توصیف آخرالزّمان و بیان نشانه‌های عمومی این دوران پرداخته‌اند. یكی از این روایات، روایت مفصّلی است كه در كتاب «الكافی» از امام ششم شیعیان نقل شده است. امام صادق(ع) در ابتدای این روایت، در پاسخ یكی از یاران خود كه با اشاره به برخورد تحقیر آمیز منصور عباسی با آن حضرت از ایشان می‌پرسد: «اینان تا كی باید سلطنت كنند و ما كی از [آزار آنها] راحت و آسایش می‌یابیم»، می‌فرماید: «آیا نمی‌دانی كه هر چیزی مدّتی دارد؟... آیا این سخن تو را سود می‌بخشد كه بدانی هر گاه زمان این امر و [و پایان دولت آنان] فرا رسد، از چشم بر هم زدنی زودتر رخ می‌دهد؟ اگر تو می‌دانستی كه آنها در درگاه خداوند چه وضعی دارند، خشم تو نسبت به آنها بیشتر می‌شد. اگر تو یا [حتّی] همة ساكنان زمین كوشش كنند كه آنها را از نظر گناه به وضعی بدتر از آنچه اكنون در آن به سر می‌برند، درآورند، نمی‌توانند. پس [مراقب باش] شیطان تو را نلغزاند و پریشان نكند؛ زیرا عزّت و سربلندی تنها از آنِ خدا، رسول او و مؤمنان است، ولی منافقان نمی‌دانند. آیا نمی‌دانی هر كس منتظر این امر باشد و در برابر آزار و ترسی كه به او وارد می‌شود، شكیبایی پیشه كند، فردای قیامت در صف ما محشور می‌شود».

آنگاه آن حضرت نشانه‌های آخرالزّمان یا عصر ظهور دولت حق را چنین بر شمرد:

«1. آنگاه كه دیدی حق مرده است و اهل حق از میان رفته‌اند؛ 2. ستم همه جا را فرا گرفته است؛ 3. قرآن فرسوده شده، و بدعت‌هایی از روی هوا و هوس در مفاهیم آن به وجود آمده است؛ 4. دین بی‌محتوا شده است، همانند ظرفی كه آن را واژگون می‌سازند؛ 5. اهل باطل بر اهل حق بزرگی می‌جویند؛ 6. شر آشكار شده است و از آن نهی نمی‌شود و هر كه كار زشت انجام دهد، معذورش می‌دارند؛ 7. فسق آشكار شده است و مردان به مردان و زنان به زنان بسنده می‌كنند؛ 8. مؤمن، سكوت اختیار كرده است و سخنش را نمی‌پذیرند؛ 9. فاسق دروغ می‌گوید و كسی دروغ و افترایش را به او باز نمی‌گرداند؛ 10. بچّة كوچك، مرد بزرگ را خوار می‌شمارد؛ 11. پیوند خویشاوندی بریده می‌شود؛ 12. هر كه را به كار بد بستایند، خوش‌حال می‌شود؛ 13. پسر بچّه همان می‌كند كه زن می‌كند؛ 14. زنان با زنان ازدواج می‌كنند؛ 15. مداحی و چاپلوسی فراوان شده است؛ 16. مرد، مال خود را در غیر راه طاعت خدا خرج می‌كند و كسی از او جلوگیری نمی‌كند؛ 17. چون شخص مؤمنی را ببیند، از كوشش او به خدا پناه برد؛ 18. همسایه، همسایة خود را آزار می‌دهد و در این كار مانعی برای او نیست؛ 19. كافر خوشحال است از آنچه در مؤمن می‌بیند و شاد است از اینكه در روی زمین فساد و تباهی می‌بیند؛ 20. آشكارا شراب بنوشد و كسانی كه از خدای عزّوجلّ نمی‌ترسند، برای نوشیدنش گرد هم آیند؛ 21. امر به معروف كننده خوار است؛ 22. فاسق در آنچه خدا دوست ندارد، نیرومند و ستوده است؛ 23. اهل قرآن و هر كه آنان را دوست دارد، خوار است؛ 24. راه خیر بسته شده و راه شر مورد توجه قرار گرفته است؛ 25. خانة كعبه تعطیل شده است و دستور به ترك آن داده می‌شود؛ 26. مرد به زبان می‌گوید، آنچه را كه به آن عمل نمی‌كند؛ 27. مردان، خود را برای استفادة مردان فربه می‌كنند و زنان برای زنان؛ 28. زندگی مرد از پس او اداره می‌شود و زندگی زن از فرج او؛ 29. زنان مانند مردان برای خود انجمن‌ها ترتیب می‌دهند؛ 30. در میان فرزندان عبّاس، كارهای زنانگی آشكار می‌شود (و خود را مانند زنان زینت می‌كنند، همان‌گونه كه زن برای جلب نظر شوهرش، خود را آرایش می‌كند)؛ 31. به مردها پول می‌دهند كه با آنها یا زنانشان عمل نامشروع انجام دهند؛ 32. توانگر از شخص با ایمان عزیزتر است؛ 33. رباخواری آشكار است و رباخوار سرزنش نمی‌شود؛ 34. زن‌ها به زنا افتخار می‌كنند؛ 35. زن برای نكاح مردان با شوهر خود همكاری می‌كند؛ 36. بیشتر مردم و بهترین خانه‌ها آن باشد كه به زنان در هرزگی‌شان كمك می‌كنند؛ 37. مؤمن به خاطر ایمانش غم‌ناك و پست و خوار می‌شود؛ 38. بدعت و زنا آشكار می‌شود؛ 39. مردم به شهادت ناحق اعتماد می‌كنند؛ 40. دستورهای دینی بر اساس تمایلات اشخاص تفسیر می‌شود؛ 41. حلال، تحریم شود و حرام، مجاز؛ 42. مردم چنان در ارتكاب گناه گستاخ شده‌اند كه منتظر رسیدن شب نیستند؛ 43. مؤمن نمی‌تواند كار بد را نكوهش كند، جز با قلب؛ 44. مال كلان در راه غضب الهی خرج می‌شود؛ 45. زمام‌داران به كافران نزدیك می‌شوند و از نیكان دوری می‌گزینند؛ 46. والیان در داوری رشوه می‌گیرند؛ 47. پست‌های حساس دولتی به مزایده گذارده می‌شود؛ 48. مردم با محارم خود نزدیكی می‌كنند؛ 49. به تهمت و سوء ظن، مرد به قتل می‌رسد؛ 50. مرد به مرد پیشنهاد عمل زشت می‌كند و خود و اموالش را در اختیار او می‌گذارد؛ 51. مرد به خاطر آمیزش با زنان سرزنش می‌شود (كه چرا با مردان آمیزش نمی‌كند)؛ 52. مرد از كسب زنش از هرزگی نان می‌خورد و آن را می‌داند و به آن تن می‌دهد؛ 53. زن بر مرد خود مسلّط می‌شود و كاری را كه مرد نمی‌خواهد و كاری را كه مرد نمی‌خواهد، انجام می‌دهد و به شوهر خود خرجی می‌دهد؛ 54. مرد، زن و كنیزش را (برای زنا) كرایه می‌دهد و به خوراك و نوشیدنی پستی تن در می‌دهد؛ 55. سوگندهای به ناحق به نام خدا بسیار می‌شود؛ 56. قمار آشكار می‌شود؛ 57. شراب را بدون مانع و آشكارا می‌فروشند؛ 58. زنان مسلمان، خود را در اختیار كافران می‌گذارند؛ 59. لهو و لعب آشكار می‌شود و كسی كه از كنار آن می‌گذرد، از آن جلوگیری نمی‌كند (و كسی جرئت جلوگیری را ندارد)؛ 60. كسی كه مردم از تسلط و قدرتش ترس دارند، مردم شریف را خوار می‌كند؛ 61. نزدیك‌ترین مردم به فرمان‌روایان كسی است كه به دشنام‌گویی ما خاندان ستایش شود؛ 62. هر كس ما را دوست دارد، دروغ‌گویش می‌دانند و شهادت او را نمی‌پذیرند؛ 63. مردم، در گفتن حرف زور و ناحق با همدیگر رقابت می‌كنند؛ 64. شنیدن قرآن بر مردم سنگین و گران می‌آید و در عوض، شنیدن سخنان باطل بر مردم آسان است؛ 65. همسایه، همسایه را از ترس زبانش گرامی می‌دارد؛ 66. حدود خدا تعطیل می‌شود و در آن به دلخواه خود عمل می‌كنند؛ 67. مساجد طلاكاری می‌شود؛ 68. راست‌گوترین مردم پیش آنها، مفتریان دروغ گویند؛ 69. شرّ و سخن‌چینی آشكار می‌شود؛ 70. ستم‌كاری گسترش می‌یابد؛ 71. غیبت را سخن نمكین می‌شمارند و مردم همدیگر را بدان مژده می‌دهند؛ 72. برای غیر خدا به حج و جهاد می‌روند؛ 73. سلطان به خاطر كافر، مؤمن را خوار می‌كند؛ 74. خرابی و ویرانی بیش از آبادی است؛ 75. زندگی مرد از كم‌فروشی اداره می‌شود؛ 76. خون‌ریزی را آسان می‌شمارند؛ 77. مرد برای غرض دنیایی ریاست می‌طلبد و خود را به بدزبانی مشهور می‌سازد تا از او بترسند و كارها را به او واگذار كنند؛ 78. نماز را سبك می‌شمارند؛ 79. مرد مال بسیار دارد، ولی از وقتی كه آن را پیدا كرده، زكات آن را نپرداخته است؛ 80. قبر مرده‌ها را می‌شكافند و آنها را می‌آزارند و كفن‌هایشان را می‌فروشند؛ 81. آشوب بسیار می‌شود؛ 82. مرد روز خود را به نشئه (شراب) به شب می‌برد و شب را به مستی صبح می‌كند؛ 83. با حیوانات عمل زشت انجام می‌دهند؛ 84. حیوانات همدیگر را می‌درند؛ 85. مرد به مصلّی می‌رود، ولی چون بر می‌گردد، جامه در تن ندارد؛ 86. دل مردم سخت و چشمانشان خشك می‌شود و یاد خدا بر آنان سنگین می‌آید؛ 87. كسب‌های حرام گسترش می‌یابد و بر سر آن رقابت می‌كنند؛ 88. نماز خوان برای ریا و خودنمایی نماز می‌خواند؛ 89. فقیه برای غیر دین فقه می‌آموزد و دنیا و ریاست طلب می‌كند؛ 90. مردم دور كسی را گرفته‌اند كه قدرت دارد؛ 91. هر كس روزی حلال می‌جوید، سرزنش می‌شود و جویندة حرام، مورد ستایش و تعظیم است؛ 92. در مكّه و مدینه كارهایی می‌كنند كه خداوند دوست ندارد و كسی هم نیست كه مانع شود و هیچ كس آنها را از این كارهای زشت باز نمی‌دارد؛ 93. آلات لهو و لعب [حتّی] در مكّه و مدینه آَشكار می‌شود؛ 94. مرد سخن حق می‌گوید و امر به معروف و نهی از منكر می‌كند؛ دیگران او را نصیحت می‌كنند و می‌گویند: این كار بر تو لازم نیست؛ 95. مردم به همدیگر نگاه می‌كنند و به مردم بدكار اقتدا می‌كنند؛ 96. راه خیر به كلّی خالی است و كسی از آن راه نمی‌رود؛ 97. مرده را به مسخره می‌گیرند و كسی برای مرگ او غمگین نمی‌شود؛ 98. هر سال بدعت و شرارت بیشتر می‌شود؛ 99. مردم و انجمن‌ها تنها از توانگران پیروی می‌كنند؛ 100. به فقیر چیزی می‌دهند، در حالی كه به او می‌خندند و برای غیر خدا به او ترحّم می‌كنند؛ 101. نشانه‌های آسمانی پدید می‌آید، ولی كسی از آن هراس ندارد؛ 102. مردم در حضور جمع، همانند بهایم مرتكب اعمال جنسی می‌شوند و هیچ كس از ترس، كار زشت را انكار نمی‌كند؛ 103. مرد در غیر اطاعت خدا زیاد خرج می‌كند، ولی در مورد اطاعت خدا از كم هم دریغ می‌ورزد؛ 104. آزار به پدر و مادر آشكار می‌شود و مقام آنها را سبك می‌شمارند و حال آنها در پیش فرزند از همه بدتر باشد و از اینكه به آنها افترا زده شود، خوشحال می‌شوند؛ 105. زن‌ها بر حكومت چیره می‌شوند و پست‌های حسّاس را قبضه می‌كنند و كاری پیش نمی‌رود، جز آنچه به دلخواه آنان باشد؛ 106. پسر به پدر خود افترا می‌زند و به پدر و مادر خود نفرین می‌كند و از مرگشان خوشحال می‌شود؛ 107. اگر روزی بر مردی بگذرد كه در آن روز گناه بزرگ مرتكب نشده باشد، مانند هرزگی یا كم‌فروشی یا انجام كار حرام یا می‌خوارگی، آن روز غمگین است و خیال می‌كند كه روزش به هدر رفته و عمرش در آن روز بیهوده تلف شده است؛ 108. سلطان موادّ غذایی را احتكار می‌كند؛ 109. حقّ خویشاوندان پیامبر (خمس) به ناحق تقسیم می‌شود و بدان قماربازی و می‌خوارگی می‌كنند؛ 110. با شراب درمان می‌كنند و بدان بهبودی می‌جویند؛ 111. مردم در مورد ترك امر به معروف و نهی از منكر و بی‌عقیدگی یكسان می‌شوند؛ 112. منافقان و اهل نفاق سر و صدایی دارند و اهل حق، بی سر و صدا و خاموش‌اند؛ 113. برای اذان گفتن و نماز خواندن مزد می‌گیرند؛ 114. مسجدها پر است از كسانی كه از خدا ترس ندارند و برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق به مسجد می‌آیند و در مساجد، از شراب مست‌كننده توصیف می‌كند؛ 115. شخص مست كه از خود تهی است، بر مردم پیش‌نمازی می‌كند و به مستی او ایراد نمی‌گیرد و چون مست شود، گرامی‌اش می‌دارند؛ 116. هر كه مال یتیمان را بخورد، شایستگی او را می‌ستایند؛ 117. قاضیان به خلاف دستور خدا داوری می‌كنند؛ 118. زمام‌داران از روی طمع، خیانت‌كاران را امین خود می‌سازند؛ 119. میراث (یـتـیـمـــان) را فرمان‌روایان به دست افراد بدكـار و بی‌باك نسبت به خــدا داده‌اند، از آنها حق حساب می‌گیرند و زمام آنها را رها می‌سازند تا هر چه می‌خواهند انجام دهند؛ 120. بر فراز منبرها، مردم را به پرهیزكاری دستور می‌دهند، ولی خود گویندگان به آن دستور عمل نمی‌كنند؛ 121. وقت نمازها را سبك می‌شمارند؛ 122. صدقه را به وساطت دیگران به اهل آن می‌دهند و به خاطر رضای خدا نمی‌دهند، بلكه از روی درخواست مردم و اصرار آنها می‌پردازند؛ 123. تمام همّ و غمّ مردم، شكم و عورتشان است، باكی ندارند كه چه بخورند و با چه آمیزش كنند؛ 124. دنیا به آنها روی آورده است؛ 125. نشانه‌های حق كهنه گشته است».

امام صادق(ع) پس از پیش‌بینی این حوادث، خطاب به راوی فرمود: «در چنین زمانی مراقب خود باش. نجات خود را از خداوند بخواه (فرج نزدیك است) و بدان كه مردم با این نافرمانی‌ها سزاوار عذاب‌اند. اگر عذاب بر آنها فرود آمد و تو در میان آنها بودی، باید به سوی رحمت حق بشتابی تا از كیفری كه آنها به واسطة سرپیچی از فرمان خدا می‌بینند، بیرون بیایی. بدان كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نمی‌گرداند: «و إنّ رحمـ[ الله قریبٌ من المحسنین».1

پی‌نوشت:

1. الكافی، ج8، صص36-42، ح7؛ بحارالانوار، ج52، صص254-260.
 
منبع:موعوذ

دوشنبه نوزدهم مرداد 1388 توسط گالیمار | نظرات ()حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کس به اندازه حرفاییست که برای نگفتن دارد.
esirm@yahoo.com

سیاسی
مذهبی
فرهنگی
ورزشی

گالیمار

حضرت آیت الله خامنه ای
امپراطوری انسانی(انواع مطالب ، فروشگاه ، تلویزیون اینترنتی)
دربست...ش ه ا د ت
هزار و صد سال
رهپویان ولایت
عاشق کشون
داود سرخه-شوش دانیال
وصال یار
پایگاه تخصصی مهدویت::انتظار12
کانون منتظران مهدی(عج)
درایت پنهان
موعود
دانلود انواع بازی
ایران نوین
اهل بهشت
امام رضا(ع)
© Download
احساس درون
بهار باهم بودن
ویکیپدیا مازرونی
جایی برای دانلود
اخباردنیای فوتبال
مقام معظم رهبری
بهترین در دنیای وبلاگ
The Biggest Music Portal
لینك باكس هوشمند تاپ كلیك
وبلاگ مداحی کربلایی روح اله غیاثی
آیة الله العظمی مکارم شیرازی
وبلاگ تخصصی موبایل،کامپیوتر و تکنولوژی
هواداران تیفوسی و افراطی پرسپولیس زلزله

دلنوشته ی شهید آوینی بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب
جمله بسیار تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !
وصیت نامه شهید صادق مزدستان؛ فرمانده گردان صاحب الزمان و تیپ دوم لشکر ۲۵ کربلا
سعادت
نامه ای از یك شهید گمنام
من تازه جوان بوده‌ام اندر چمن حسن
شهید مزدستان
غلام حقیر
سلمان فارسی: از شش چیز در شگفتم
نصیحت امام حسین (ع) به جوان گناهکار
چه چیزی باعث ناراحتی شهید همت شد
هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است بسوی او فرار کنید
وقف عشقت کرده ام ذهن و زبان خویش را
اعتراف خلیفه
زنجیرهای نامرئی یهود
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش دوم
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش اول
قصه قاسم و باباش
قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد
دلم لک زده برای چشمهای آبی خوش رنگش، برای خنده هایش که غیر ممکن است جادویت نکند!
بنا شد ز فولاد ناوی بلند
توسعه و رشد شگفت‌انگیز شمار مسلمانان در اروپا و آمریكا
فرازی از دعای شورانگیز و امیدبخش عهد
دجّال عصر ما
آشنائى امام رضا (ع) با تمام لغت ها و زبان ها
مختار عبرت بود نه آرمان
آپدیت شیطانها
بازخوانی سخنان رهبرانقلاب درباره آثار تاریخی پادشاهان
منظور از «رجعت» چیست و چه كسانی رجعت می‌كنند؟
خوشبختی

کانون هواداران پرسپولیس

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

منبع کدهای وبلاگ

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار