تبلیغات
گالیمار
گالیمار

اطلاعات ورزشی، سیاسی، فرهنگی،پرسپولیس،کتابخانه و ...


عصر بلاهای طبیعی؛آخرالزمان

عصر بلاهای طبیعی-گالیمارتجربیّات و شواهد تاریخی حاکی از آن است که هرگاه بین امّت‌های گذشته نوع خاصّی از فساد و گناه رو به فزونی می‌نهاد، خداوند بر آنان عذابی مخصوص را فرو می‌فرستاد. اینک که امّت‌های آخرالزّمان به انواع فسادها، گناهان، سرکشی‌ها و ستمگری‌ها روی آورده و از آفرینندة هستی غافل گشته‌اند، انتظار می‌رود به عذاب‌ها و بلاهای گوناگون آسمانی و زمینی دچار گردند؛ چنان‌که گذشتگان دراین‌باره‌ گفته‌اند: «زمانی می‌رسد که هر چهار عنصر (آتش، باد، آب و خاک) به انسان ضرر می‌رسانند». تجربیّات و شواهد تاریخی حاکی از آن است که هرگاه بین امّت‌های گذشته نوع خاصّی از فساد و گناه رو به فزونی می‌نهاد، خداوند بر آنان عذابی مخصوص را فرو می‌فرستاد. اینک که امّت‌های آخرالزّمان به انواع فسادها، گناهان، سرکشی‌ها و ستمگری‌ها روی آورده و از آفرینندة هستی غافل گشته‌اند، انتظار می‌رود به عذاب‌ها و بلاهای گوناگون آسمانی و زمینی دچار گردند؛ چنان‌که گذشتگان دراین‌باره‌ گفته‌اند: «زمانی می‌رسد که هر چهار عنصر (آتش، باد، آب و خاک) به انسان ضرر می‌رسانند».


در اساطیر هند، از نابودی پایانی آفرینش، همراه با علائمی دهشت‌بار سخن به میان آمده است که به اعتقاد نگارنده، با بروز بلایای طبیعی در دورة آخرالزّمان مربوط می‌باشد: «پس از صد سال خشک‌سالی و قحطی، هفت خورشید بر آسمان پدیدار می‌گردد و همة آب‌ها را می‌خشکاند. آتش و در پیِ آن، باد سراسر زمین را جارو می‌کشد و زمین و جهان زیرین را ویران می‌سازد. بر آسمان ابرهایی چون پیل نمایان و تندر غرّیدن می‌گیرد، دوازده سال پی در پی باران می‌بارد و همة جهان را در خود غرق می‌کند».1

سیسرون،2 در کتاب «در ماهیّت خدایان» از بالبوس، سخن‌گوی مکتب رواقی3 چنین نقل می‌کند:  «فلاسفة مکتب ما بر این باورند که تمامی جهان در آتش خواهد سوخت و این حادثه در آخرالزّمان روی می‌دهد... سپس از این آتش الوهی، جهان جدیدی زاده می‌شود و از نو با شکوه و جلال پدیدار می‌گردد».4

در کتاب «الدر ادا»5 که برگرفته از اساطیر کهن ملّت‌های شمال اروپاست، به سروده‌ای ارزشمند از بانویی خردمند برمی‌خوریم که به بلایای دورة آخرالزّمان اشاره دارد: «خورشید به تیرگی می‌گراید و زمین در دریا غرق می‌شود، و ستارگان داغ از آسمان فرو می‌افتند، و آتش تا به آسمان زبانه می‌کشد، آنگاه ملکوتی نو و زمینی نو، با زیبایی شگفت‌انگیز دوباره متجلّی می‌شود، و خانه‌ها سقفی از طلا می‌یابند، و کشتزارها میوه‌های رسیده می‌دهند و شادی ابدی بر همه جا سایه می‌گسترد.6

در متون زرتشتیان آمده است: «... زمین‌لرزه بسیار باشد و باد سخت‌تر آید و نیاز و تنگی و دشواری در جهان بیشتر پدیدار آید...».7 در کتاب مقدّس می‌خوانیم: «آن روز، روز غضب است، روز تنگی و اضطراب، روز خرابی و ویرانی، روز تاریکی و ظلمت، روز ابرها و ظلمت غلیظ».8 نیز در همان کتاب آمده است: «... بر زمین تنگی و حیرت از برای امّت‌ها روی خواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش و دل‌های مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار وقایعی که بر ربع مسکون9 ظاهر می‌شود...».10


 • افزایش بلاها

آمارها و گزارش‌ها حاکی از آن است که جهان اکنون با انواع بلاهای مخرّب طبیعی، نظیر: زلزله، سیل، خشک‌سالی و طوفان، روبه‌روست که چرخه‌ای شوم از بیماری، رنج، خسارات و نابودی را به دنبال دارند.

به گزارش «خبرگزاری آلمان»، گرهارد برز، رئیس گروه تحقیقاتی زمین‌شناسی در آلمان، گفته است: «زمین در حال نزدیک شدن به فجایعی است که نوع بشر، هرگز در طول تاریخ زندگی خود بر روی این کره آن را تجربه نکرده است». وی یادآور شده: «گرم شدن زمین که بر اثر انتشار گازهای گل‌خانه‌ای11پدید می‌آید، سبب بروز طوفان‌ها و سیلاب‌های مخرّب خواهد شد». البتّه رشد فعّالیت‌های خورشیدی و تغییرات آنها نیز موجب افزایش دمای کرة زمین و بروز دگرگونی‌های نامناسب آب و هوایی در عصر حاضر می‌باشد.
 
به اعتقاد کارشناسان، میزان وقوع بلایای طبیعی و تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از آنها، در تمام جهان در حال زیاد شدن است؛ چنان‌که شمار فجایع طبیعی در دهة 1990 م. در مقایسه با دهة 1960 م. چهار برابر افزایش یافته است. به طور کلّی، در سه دهة گذشته میزان وقوع بلایا 3 برابر و زیان‌های مالی ناشی از آنها 8 برابر شده است. بلایای طبیعی ممکن است منشأ زمین‌شناسی، مانند زلزله، آتش‌فشان و رانش زمین داشته باشند یا از عوامل آب و هوایی، نظیر: طوفان، سیل، گردباد، سرما و گرمای شدید، کولاک، برف و خشک‌سالی، نشأت گیرند.12


 • علّت افزایش بلاها

گرچه بیشتر بلاهای طیبعی و گرفتاری‌هایی که مردم آخرالزّمان با آنها مواجه‌اند، ظاهراً منشأ طبیعی و مادّی دارند، امّا در واقع اثر وضعی و نتیجة قهری کارهای بد و گناهانی است که نظم طبیعت را بر هم می‌زنند و خشم خالق هستی را برمی‌انگیزند. پیامبر اسلام(ص) دراین‌باره می‌فرمایند: «هر گاه شر در زمین آشکار شود، خدای متعال سختی‌اش را بر اهل زمین فرو می‌فرستد».13 در روایت دیگری از آن حضرت می‌خوانیم: «هرگاه پنج چیز در در میان شما رواج یابد، پنج چیز بر شما فرود می‌آید: هنگامی که بین شما زنا رواج یابد، زلزله می‌آید؛ وقتی که میان شما ربا شایع گردد، فرو رفتن زمین روی می‌دهد؛ آنگاه که از زکات جلوگیری شود، چهارپایان اهلی نابود می‌گردند؛ موقعی که سلطان ستم ورزد، باران نمی‌بارد و زمانی که با اهل ذمّه حیله‌ورزی شود،14 دولت در اختیار مشرکان قرار می‌گیرد».15

در اینجا شایسته است به سخنی از امام رضا(ع) اشاره کنیم: «هرگاه بندگان، گناهان جدیدی را که در گذشته مرتکب نمی‌شدند، انجام دهند، خداوند برای آنان بلاهای تازه‌ای را که در گذشته نمی‌شناختند، پدید می‌آورد».16 بر اساس این حدیث، بروز برخی بلاهای نو و بیماری‌های ناشناخته، نظیر ایدز و سارس، حاکی از دست یازیدن امّت‌های معاصر به گناهان تازه‌ای است که میان امّت‌های گذشته رایج نبوده‌اند.


 • فراگیر شدن بلاها

از روایات اسلامی چنین برمی‌آید که در آخرالزّمان، بلاها فراگیر می‌شوند؛ به گونه‌ای که کمتر کسی از آسیب آنها در امان می‌ماند. امام علی(ع) دراین‌باره می‌فرمایند: «بلا مردم را فرا می‌گیرد».17 همچنین پیامبر اسلام(ص) فرمود: «در آخر این امّت، خسف (فرو رفتن به زمین)،18 مسخ،19 و قذف20 خواهد بود. گفته شد: ای رسول خدا! آیا ما نابود می‌شویم، در حالی که بین ما شایستگانی وجود دارند؟ فرمود: آری، هنگامی که پلیدی زیاد شود».21

طبق این روایت، در صورت افزایش پلیدی و تباهی در میان مردم، اگر بلایی نازل شود، انسان‌های شایسته و پرهیزکار نیز از آسیب‌های آن در امان نخواهند بود و بنا بر مثل معروف: «آتش چو برافروخت، بسوزد تر و خشک».

بنابراین، پیشنهاد می‌کنیم، در چنین وضعیّتی، انسان‌های خوب، ضمن انجام تكلیف فردی و اجتماعی خود، تا حدّ امکان، از مردمان بد کناره گیرند. نیز به همة مؤمنان و منتظران ظهور امام مهدی(ع) توصیه می‌کنیم، ضمن پناه بردن به درگاه خدای متعال، از خواندن دعاهای حفظ و دادن صدقات و کمک‌های مالی به نیازمندان دریغ نورزند.


 • بلاهای یکباره و تدریجی

بلاها و عذاب‌هایی که خداوند بر سرزمین‌ها و آدمیان فرو می‌فرستد، به طور کلّی، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
1. بلاهای یکباره و بزرگ که ناگهان در سطحی گسترده نازل می‌شوند؛ نظیر زلزله‌ها و سیل‌هایی كه در سال‌های اخیر هزاران انسان را به کام مرگ کشانده است.

2. بلاهای تدریجی و کوچک که در طیّ زمانی طولانی و اندک اندک، گریبان‌گیر مردمان می‌شوند. در حدیثی که امام علی(ع) از پیامبر اسلام(ص) روایت کردند، به برخی بلاهای تدریجی که امّت‌های معاصر به آنها مبتلایند، اشاره شده است: «هرگاه خدای عزّوجلّ بر سرزمینی خشم گیرد و در آنجا عذابی فرو نفرستد، قیمت‌هایش بالا رفته، عمرهایش کوتاه شده، بازرگانانش سود نبرده، میوه‌هایش پاکیزه (سالم و خوشمزه) نشده، رودهایش پر آب نگشته، باران‌هایش نباریده و بدان آنها بر آن دیار چیره می‌شوند».22


 • سال‌های پربلا

از متون باستانی و روایات اسلامی چنین برمی‌آید که در دورة آخرالزّمان، پیش از خروج دجّال، جهانیان با سه سال سخت و پر بلا روبه‌رو خواهند شد. در منابع زرتشتیان آمده است: «در پایان هزارة هوشیدر بامی، دیوی مهیب به نام «ملکوش»23 زمستانی سخت و ترسناک پدید می‌آورد و در مدّت سه سال، سراسر گیتی را با برف و باران و تگرگ و باد سرد و طوفان ویران می‌سازد و مردمان و جانوران و دیگر موجودات روی زمین را نابود می‌کند».24 پیامبر اسلام(ص) نیز دراین‌باره فرموده است: «... بی‌گمان، پیش از خروج دجّال، سه سال سخت خواهد بود که در آنها، گرسنگی شدید دامن‌گیر مردم می‌شود...».25

برای آنکه به آغاز و پایان این دورة کوتاه سه ساله پی بریم، می‌بایست به سخنی از امام باقر(ع) توجّه کنیم: «هرگاه عبّاسی به خراسان رسد، گیسوی سختی‌آور26 در مشرق طلوع می‌کند. نخستین بار که طلوع کرد،‌ برای نابودی قوم نوح بود، هنگامی که خدا غرقشان کرد. در زمان ابراهیم(ع)، آنگاه که او را در آتش افکندند و زمانی که خداوند فرعون و همراهانش را نابود ساخت و هنگامی که یحیی پسر زکریّا کشته شد، طلوع کرد. پس هرگاه آن را دیدید، از شرّ فتنه‌ها به خدا پناه برید. طلوع این ستاره پس از پس گرفتن خورشید و ماه خواهد بود. سپس [بنی عبّاس] درنگ نمی‌كنند تا آنكه ابقع در مصر آشكار شود».27


 • زلزله

نخستین بلای طبیعی از حیث تعداد وقوع و مخرّب بودن، زلزله است. زلزله ترسناك‌ترین بلای طبیعی نیز هست. گزارش‌ها حاكی از آن است كه كرة زمین در قرن بیستم میلادی زلزله‌هایی فاجعه‌بار داشته كه این وضعیّت، در اوایل قرن 21 میلادی شتاب بیشتری یافته است.

براساس مداركی كه از گذشته‌های دور به دست ما رسیده‌اند، پیش از ظهور منجی، زلزله‌ها زیاد می‌شوند و پی‌درپی روی می‌دهند. در نوشته‌های زرتشتیان می‌خوانیم: «زمین‌لرزه بسیار بُوَد و بسیار ویرانی بكند».28 در كتاب مقدّس آمده است: «و زلزله‌های عظیم در جای‌ها... پدید [آید]...».29پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «زمان ظهور فرا نمی‌رسد مگر آنكه... زلزله‌ها فراوان شوند...».30 در حدیثی دیگر از آن حضرت، سال پیش از ظهور این‌گونه وصف شده است: «... سالی پر از زلزله‌ها و سرما...».31 امام علی(ع) نیز فرمود: «... هنگام طلوع بهرام و كیوان با اقتران دقیق... لرزش‌ها و زلزله‌ها پیاپی رخ خواهند داد...».32

از روایات اسلامی چنین برمی‌آید كه وقوع زلزله در برخی مناطق جهان، مانند خراسان و شام، ارتباطی ویژه با دیگر حوادث پیش از ظهور دارد.

عبدالله از پدرش عمر نقل كرده است كه پیامبر(ص) به جایگاه برآمدن خورشید رو كرد و فرمود: «از اینجا (مشرق) گیسوی شیطان طلوع می‌كند؛ از همین‌جا زلزله‌ها و فتنه‌ها... خواهند بود».33 امام علی(ع) می‌فرماید: «هرگاه ... آتش درخشان زبانه كشد، بپرهیزید، كاملاً بپرهیزید. از كسی كه از غرب می‌آید، هنگامی كه زلزله‌ها در خراسان آشكار شوند».34

از امام باقر(ع) نقل شده است كه امام علی(ع) فرمود: «هرگاه دو نیزه (دو گروه قدرتمند) در شام درگیر شوند، یكی از نشانه‌های الهی آشكار می‌گردد. گفته شد: ای امیر مؤمنان، آن نشانه چیست؟ فرمود: لرزشی است در شام كه در آن بیش از صد هزار نفر نابود می‌شوند و خداوند آن را رحمتی برای مؤمنان و عذابی برای كافران قرار می‌دهد. پس هرگاه چنین شود، نگاه كنید به صاحبان اسب‌های غیرعربی خاكستری [گوش] بریده35 و پرچم‌های زرد كه از مغرب روی می‌آورند تا آنكه در شام فرود آیند؛ و این، هنگام نالة بزرگ‌تر و مرگ سرخ (جنگ جهانی سوم) خواهد بود. پس هرگاه چنین شود، نگاه كنید به فرو رفتن آبادی‌ای از دمشق كه به آن «حرستا» می‌گویند. پس هرگاه چنین شود، منتظر خروج مهدی(ع) باشید».36

گفتنی است، براساس برخی روایات اسلامی، فرو رفتن حرستا ‌ـ شهری نزدیك دمشق ـ زمانی روی می‌دهد كه میان گروه سیاه‌نشان اوّل ـ بنی‌عبّاس دوم ـ اختلاف افتاده است.37


 • سیل

دومین بلای طبیعی از نظر تعداد وقوع و تخریب، سیل است. در سال‌های اخیر، مناطق مختلفی از جهان، با این پدیدة مخرّب و پیامدهای ناگوار آن روبه‌رو بوده‌اند. چین از آن دسته كشورهایی است كه در عصر حاضر، از سیل آسیب‌های زیادی دیده است. برای نمونه، در شهریور 1380، سیل در شمال غربی چین، 100 هزار واحد مسكونی را ویران و بیش از نیم میلیون نفر را بی‌خانمان كرد و به صدها هزار هكتار از زمین‌های كشاورزی آسیب رساند. در كشور پهناور چین، سیلاب‌هایی چنان بزرگ و گسترده جاری می‌شوند كه گاه حدود یك ششم مساحت آن ـ تقریباً به اندازة مساحت ایران ‌ـ را در بر می‌گیرند. شبه قارّة هند نیز، در سال‌های اخیر بر اثر سیل، خسارت‌های جانی و مالی بسیاری را متحمّل شده است. قارّة اروپا هم با سیل‌های زیادی مواجه بوده است كه در این میان، می‌بایست از سیل ویرانگری یاد كنیم كه اواخر مرداد 1381 بخش‌های وسیعی از این قارّه را فرا گرفت و علاوه بر تلفات جانی، خسارات مالی فراوانی بر جای گذاشت.

گرهارد برز، كارشناس مسائل آب و هوایی در آلمان، دراین‌باره چنین می‌گوید: «سیل مخرّبی كه در كشورهای اتریش، جمهوری چك و بخش‌هایی از آلمان جاری شد، تنها آغاز یك رشته حوادث ناگوار طبیعی در این قرن به شمار می‌رود».38

در متون كهن زرتشتیان از بروز سیل گسترده در ایران، در آخرالزّمان، یاد شده است: «به ناگاه سیل ممالك آریایی را فرا گیرد...».39

طبق روایات اسلامی، افزایش بارندگی و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و دریاها و جاری شدن سیل بر روی زمین، از جمله نشانه‌های نزدیك شدن زمان ظهور امام مهدی(ع) می‌باشد. راوی می‌گوید: از امام هادی(ع) پرسیدم: چه وقت آنان (مردم قم) منتظر فرج خواهند بود؟ فرمود: «هنگامی كه آب روی زمین را فرا گیرد».40

در احادیث اسلامی به وقوع سیل در برخی شهرهای عراق و غرق شدن بعضی از آنها در آب، پیش از ظهور امام مهدی(ع)، اشاره شده است. امام زین‌العابدین(ع) دراین‌باره می‌فرماید: «هرگاه نجف شما را سیل و باران پر كرد... منتظِر ظهور قائم منتظَر ما باشید».41 همچنین از امام صادق(ع) روایت شده است: «سال پیروزی، فرات سرریز می‌شود؛ به گونه‌ای كه وارد كوچه‌های كوفه می‌گردد».42 گفتنی است، گرچه طغیان آب فرات ممكن است بر اثر بارندگی زیاد روی دهد، می‌تواند نتیجة شكسته شدن سدهایی باشد كه كشور تركیه برای ذخیره‌سازی آب بر روی این رودخانه بسته است. امام علی(ع) هنگام بازگشت از جنگ جمل، ضمن سخنرانی برای مردم بصره، غرق شدن این شهر را پیش‌بینی فرموده است: «... گویا به منطقة شما (بصره) می‌نگرم، در حالی كه آب آنجا را فرا گرفته است؛ به گونه‌ای كه از آن جز كنگره‌های مسجد دیده نمی‌شود؛ انگار سینة پرنده‌ای است بر ژرفای دریا...».43

نوستراداموس در نامه به پسرش، از بروز طوفان‌هایی بزرگ و گسترده، پیش از ظهور منجی، خبر داده است: «قبل از آنكه انقلاب جهانی شود، طوفان‌هایی شبیه طوفان نوح می‌شود، و طغیان‌های آب چنان عظیم خواهد بود كه دیگر زمینی از آب بیرون نخواهد ماند».44 پژوهشگران معتقدند زیاد شدن دمای كرة زمین، علاوه بر در پی داشتن فاجعه‌های زیست‌محیطی، باعث ذوب شدن توده‌های بزرگ یخ‌های قطبی و یخچال‌های طبیعی و در نتیجه افزایش و بالا آمدن سطح آب رودها و دریاها می‌شود. بنابراین، در سال‌هایی نه چندان دور، می‌بایست شاهد زیر آب رفتن بسیاری از جزایر و سواحل در مناطق مختلف جهان باشیم كه جزیرة ایرلند و برخی شهرهای بزرگ اروپایی از آن جمله‌اند. نوستراداموس در یكی از رباعی‌هایش می‌گوید: «بریتانیای كبیر، شامل انگلستان را سیل بلندی از آب فراخواهد گرفت».45


 • طوفان و گردباد

طوفان و گردباد از جمله بلاهای طبیعی‌اند كه در سال‌های اخیر، آسیب‌ها و خسارت‌های زیادی به مناطق مختلف جهان، خصوصاً شهرهای ساحلی اروپا و امریكا، وارد ساخته‌اند و این وضعیّت همچنان ادامه دارد. خطرناك‌ترین طوفان‌ها و گردبادها آنهایی‌هستند كه در ساحل دریاها یا در مصبّ رودخانه‌های بزرگ رخ می‌دهند و آب را به شكل كوه‌هایی از امواج بلند درمی‌آورند و با شدّت به سوی ساحل می‌رانند. این امواج سهمگین تا عمق ساحل پیش می‌روند و هرچه را كه بر سر راهشان قرار بگیرد، در هم شكسته، نابود می‌سازند. طوفان‌ها و گردبادهای تند، هرگاه در سواحل شنی یا بیابان‌های شن‌زار بوزند، قادرند حجم انبوی از گرد و خاك و شن را با خود جابه‌جا كنند.

در احادیث اسلامی به بروز بادهای خطرآفرین و طوفان‌های ویرانگر در دورة آخرالزّمان اشاره شده است. حسن بصری به همشهریانش چنین می‌گوید: «بادی زرد از سوی قبله (جنوب غربی) به سوی شما می‌آید. سه روز و دو شب ادامه دارد تا آنجا كه شب از شدّت زردی مانند روز روشن شود و غرق شدن بصره در پی آن خواهد بود...».46 نیز حذیفه بن یمان از رسول خدا(ص) روایت كرده است: «... خرابی چین با شن خواهد بود...».47

كارشناسان هواشناسی چین در اوایل فروردین 1381، دربارة بروز طوفان‌های شن در منطقة آسیا و پیامدهای زیانبارش هشدار دادند. البتّه خراب شدن سرزمین‌ها به وسیلة گل و لای بر جای مانده از سیلاب نیز می‌تواند از مصادیق خرابی با شن باشد. همچنین امام علی(ع) دربارة نقش این بلای طبیعی در آخرالزّمان می‌فرماید: «امّا سجستان... در آخرالزّمان شن بر این سرزمین چیره می‌شود و آن را بر ساكنانش ویران می‌سازد».48


 • خسف؛ فرو رفتن زمین

فرو رفتن زمین در خود یا در آب، از جمله بلاهای دهشت‌انگیزی است كه در آخرالزّمان دامن‌گیر مردم می‌شود. این حادثه بر اثر عواملی گوناگون چون زلزله، سیل و طوفان روی می‌دهد. در احادیث اسلامی از فرو رفتن زمین در برخی مناطق، مانند خراسان، بصره، بغداد، مصر و شام، یاد شده است، كه سه تای آنها مهم‌ترند.

خدای متعال در شب معراج، به پیامبر اسلام(ص) دربارة ظهور امام مهدی(ع) و حوادث مرتبط با آن، چنین می‌فرماید: «... در آن هنگام سه فرو رفتن خواهد بود: فرو رفتنی در مشرق، فرو رفتنی در جزیرةالعرب...».49 طبق روایات اسلامی، فرو رفتن زمین در جزیرة العرب، اندكی پیش از قیام امام مهدی(ع)، در بیداء ـ بیابانی میان مكّه و مدینه ـ روی می‌دهد و از پیش‌گویی‌های نوسترآداموس چنین برمی‌آید كه فرو رفتن زمین در مشرق، در شرق دور، فرو رفتن زمین در مغرب، در بخش‌هایی از اروپا و آسیای صغیر خواهد بود.

پیش‌گوی فرانسوی، با بهره‌گیری از احادیث اسلامی، علم نجوم و دیگر دانش‌ها، دو رباعی ارزشمند سروده است:
مرّیخ، عطارد و نقره‌ای (ماه) با هم قرین می‌شوند؛
خشك‌سالی سختی به سوی جنوب،
از ژرفای آسیا خبر از زمین‌لرزه‌ای خواهد بود؛
سپس كورنتوس و افسوس دچار آشفتگی می‌گردند.50
رباعی دوم:
زمین چندین شب پیاپی خواهد لرزید،
در بهار دو اقدام پی‌درپی انجام می‌گیرد،
كورنتوس و افسوس در دو دریا شناور می‌شوند،
جنگ در دو نبرد شجاعانه ادامه خواهد یافت.51


 • رانش زمین

رانش زمین یا حركت لایه‌های سطحی آن، پدیده‌ای است كه بر اثر زلزله یا بارش باران و سستی زمین روی می‌دهد. این بلای طبیعی كه اكنون در حال افزایش است، هر ساله در مناطق مختلف جهان هزاران نفر را به كام مرگ می‌كشاند و خسارات زیادی از خود بر جای می‌گذارد. رسول خدا(ص) در بیان نشانه‌های زمان ظهور چنین فرمود: «... زمین از فراوانی باران سست شود و هر گروهی گمان كند كه این حالت تنها در منطقة آنان رخ داده است... ».52


 • خشك‌سالی

از دیگر بلایای طبیعی كه حیات انسانی، جانوری و گیاهی را تهدید می‌كند، خشك‌سالی است. گرم شدن زمین و در پی آن، تغییرات آب و هوایی نامتعادل، باعث بروز خشک‌سالی است. خشک‌سالی آهسته و تقریباً پنهانی می‌آید. هیچ چیز ترسناکی مانند زلزله یا آتشفشان رخ نمی‌دهد. فقط باران نمی‌بارد. سپس قحطی می‌آید و «مرگ خشک» بر سرزمین‌ها سایه می‌افکند. از 30 سال گذشته به این سو، جهان شاهد صحنه‌های دردناکی از بروز خشک‌سالی و قحطی در مناطق مختلف،‌ خصوصاً بخش‌هایی وسیع از قارّة آفریقا و برخی مناطق هندوستان، بوده است. ایران نیز در سال‌های اخیر از خشک‌سالی آسیب‌های جدّی دیده؛ به گونه‌ای که در برخی مناطق، نظیر جنوب شرقی، بر اثر بارش کم باران، مزارع کشاورزی از بین رفته و دامداری از رونق افتاده است.53

در متون بر جای مانده از گذشتگان، خشک‌سالی به عنوان یکی از بلاهای فراگیر دورة آخرالزّمان، مورد توجّه قرار گرفته است. در متون زرتشتیان آمده است: «... باران نیز به هنگام خویش نبارد... و آب رودها و چشمه‌ها بکاهد...».54 امام صادق(ع) می‌فرماید: «... سرزمین‌ها خشک می‌شوند...».55

نوستراداموس نیز از بروز خشک‌سالی شدیدی در مناطق جنوبی نیم‌کرة شمالی، مانند شمال آفریقا و جنوب شرقی آسیا، خبر داده است: «مرّیخ، عطارد و نقره‌ای (ماه) با هم قرین می‌شوند. خشک‌سالی سختی به سوی جنوب».56


 • آتش

از متون کهن چنین برمی‌آید که از میان عناصر چهارگانه و بلاهایی که در آخرالزّمان جهان را فرامی‌گیرند، آتش جایگاهی ویژه دارد. تولکت‌ها57 معتقد بودند که دنیا سه بار به آخر رسیده است و بعدها آزتک‌ها58 این عقاید را جذب کردند. طبق تقویم تولکت‌ها، نخستین دوره، «آب ـ آفتاب» نام داشت و جهان به وسیلة سیل‌های عظیم ویران شد. دومین دوره، «زمین ـ آفتاب» نامیده می‌شد که جهان را زلزله‌های مهیب به ویرانی کشاند. سومین دوران، «باد ـ آفتاب» لقب داشت که دنیا با گردبادهای آسمانی منهدم گردید. در حال حاضر، ما در چهارمین دوره به سر می‌بریم که آن را «آتش ـ آفتاب» نام نهادند و این دوران قرار است با آتش‌سوزی‌های بزرگ و مهیب به پایان رسد. جالب توجّه آنکه این حدسیّات با چشم‌انداز غم‌انگیزی که ما امروزه به دلیل خطر جنگ هسته‌ای در پیشِ رو داریم، چندان بی‌ربط به نظر نمی‌رسند.59

در اساطیر ملّت‌های شمال اروپا نیز به وقوع آتش‌سوزی بزرگی در دورة آخرالزّمان اشاره شده است. در کتاب «الدر ادا»، در بخشی از اشعار بانویی خردمند، می‌خوانیم:

و ستارگان داغ از آسمان فرو می‌افتند،
و آتش تا به آسمان زبانه می‌کشد.60

در کتاب مقدّس آمده است: «و چهارمین (فرشته)، پیالة خود را بر آفتاب ریخت و به آن داده شد که مردم را به آتش بسوزاند ٭ و مردم به حرارت شدید سوخته شدند...».61 امام باقر(ع) می‌فرماید: «پیش از قیام قائم(ع) مردم به وسیلة آتشی که در آسمان آشکار می‌گردد، از گناهانشان بازداشته می‌شوند...».62

گفتنی است، بالا رفتن درجة حرارت کرة زمین، پدیداری آتش‌سوزی‌های گسترده، فوران آتش‌فشان‌ها و انفجار بمب‌ها و موشک‌‌ها و دیگر سلاح‌های آتشین در زمان حاضر، همه نشان‌دهندة این واقعیّت‌اند که ما اکنون در دوران «آتش ـ آفتاب» قرار گرفته‌ایم؛ عصری که با همه‌سوزی‌ای بزرگ، که نتیجة کاربرد سلاح‌های هسته‌ای در جنگ جهانی سوم است، پایان می‌یابد.


 • دوران مرگ و میر

از روایات و متون کهن چنین برمی‌آید که بسیاری از مردم آخرالزّمان، در سال‌های قبل از ظهور منجی، براثر قحطی‌ها و گرسنگی‌ها، بلایای طبیعی، جنگ‌ها و بیماری‌های واگیر، مثل وبا و طاعون، از بین می‌روند و عصر عدالت را درک نمی‌کنند. امام علی(ع) فرمود: «... مرگی شتابان و فراگیر مردمان را می‌رباید؛ به طوری که مرد صبح سالم است، در حالی که شب دفن می‌گردد و شب زنده است، در حالی که صبح می‌میرد...».63 پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «از نشانه‌های نزدیک شدن زمان ظهور... آن است که مرگ ناگهانی پدیدار شود».64 نیز از آن حضرت روایت شده است: «هرگاه زنا زیاد گردد، مرگ ناگهانی فراوان می‌شود».65

گفتنی است، زیاد شدن گناهان، بلایای طبیعی، جنگ‌ها، تصادمات جادّه‌ای، فشارهای روحی و جسمی، آلودگی آب و هوا، کم‌تحرّکی، سوء تغذیه و مصرف غذاهای نامناسب از مهم‌ترین عوامل افزایش مرگ‌های ناگهانی و زودرس در میان مردم دورة آخرالزّمان است.

 • آمار مرگ و میر انسانی

گرچه آمار تلفات انسانی در روایات مختلف ذکر شده است، ولی همة آنها بر زیاد بودن مرگ و میر دلالت دارند و بنا بر مثل معروف: «کشته از بس که زیاد است، کفن نتوان کرد».

الف ـ نابودی دو سوم مردم: امام علی(ع) می‌فرماید: «مهدی خروج نمی‌کند مگر آنکه یک سوم مردم کشته شوند و یک سوم بمیرند و یک سوم باقی بمانند».66 در کتاب مقدّس می‌خوانیم: «و خداوند می‌گوید که در تمامی زمین، دو حصّه منقطع شده، خواهند مُرد و حصّة سوم در آن باقی خواهند ماند»67

طبق مدارک یاد شده، اگر ظهور منجی در زمان حاضر روی دهد که جمعیت جهان از مرز 6 میلیارد نفر گذشته است، می‌بایست شاهد نابود شدن حدّاقل 4 میلیارد انسان باشیم.

ب ـ نابودی پنج هفتم مردم: از امام صادق(ع) روایت شده است: «پیشاپیش قائم(ع) دو مرگ، یکی سرخ و دیگری سفید، وجود دارد که در نتیجة آن دو، از هر هفت نفر، پنج تن می‌میرند. مرگ سرخ شمشیر و مرگ سفید طاعون است».68 به گفتة یکی از دانشمندان معاصر، گویا در این حدیث، «شمشیر» کنایه از سلاح‌های خونریز و «طاعون» اشاره به سلاح‌های میکروبی و شیمیایی است.

ج ـ نابودی نُه دهم مردم:در روایتی از امام صادق(ع) به بیشترین مقدار تلفات انسانی اشاره شده است: «این امر (ظهور) واقع نمی‌شود مگر آنکه نُه دهم مردم از بین بروند».69 در متون کهن زرتشتیان، ضمن ارائة آمار نُه دهم تلفات انسانی، بهاین نکته اشاره شده که بیشترین مقدار تلفات در نیمکرة شمالی زمین روی می‌دهد و این، مطلبی است که منابع ادیان دیگر نیز آن را تأیید می‌کنند. بیشتر مردم جهان، دولت‌های استکباری و سلاح‌های کشتار جمعی هم در همین بخش از کرة زمین مستقر و متمرکزند و اینک متن مورد نظر: «از [هر] ده [تنِ] این مردم، نُه [تن] در سوی اباختر70 نابود شوند».71

گفتنی است، اختلافی که در متون کهن در آمار تلفات انسانی دیده می‌شود، ظاهراً ناشی از شدّت و ضعف قحطی‌ها و گرسنگی‌ها، بلایای طبیعی، جنگ‌ها و بیماری‌ها در مناطق مختلف است و به طور طبیعی در برخی جاها کشته‌ها بیشتر و در بعضی مکان‌ها کمتر است. البتّه رقم دو سوم و پنج هفتم از حیث عدد و آمار بسیار به هم نزدیک‌اند و مشهور در روایات نیز از بین رفتن همین مقدار از مردم کرة زمین است، امّا از بین رفتن نُه دهم مردم، به منطقه یا مناطق خاصّی از جهان مربوط می‌باشد.

همچنین شایستة یادآوری است، تلفات زیاد و فجایع، بزرگ انسانی که در روایات به آن اشاره شده و در تاریخ بی‌سابقه می‌باشد، تنها در زمان ما امکان وقوع می‌یابد؛ زیرا از طرفی بشر با ارتکاب بدترین گناهان و وارد ساختن بیشترین آسیب‌ها به طبیعت، زمینة بروز بزرگ‌ترین بلاهای طبیعی را فراهم آورده است و از سویی دست به تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی خطرناکی زده است که برخی از آنها قادرند چندین برابر کرة زمین را ویران سازند. البتّه سرعت ارتباطات و قدرت جابه‌جایی نظامی در این عصر نیز سبب گسترش جنگ و کشتار به تمام نقاط جهان خواهد شد.


 • کاهش جمعیّت جهان

با توجّه به افزایش روزافزون جمعیّت کنونی کرة زمین و مشکلات بسیاری که این مسئله در پی داشته است، برخی دانشمندان و صاحب‌نظران، تنها راه حلّ مشکل یاد شده را کشتارهای گسترده می‌دانند. به نظر می‌رسد اکنون این امر، با بروز بلایای بزرگ طبیعی و جنگ جهانی که با به کارگیری سلاح‌های کشتار جمعی همراه خواهد بود، در حال تحقّق یافتن است.


 • برافتادن بدان


در دنیای معاصر، بیشتر مردم از خداپرستی روی گردانده، با غفلت و گناه و در خدمت شیطان روزگار را سپری می‌کنند. بنابراین، می‌توان گفت، مرگ و میرهای آخرالزّمان، چنان‌که در روایات اسلامی نیز اشاره شده، بیشتر انسان‌های بد و کافران را شامل می‌شود، که با از بین رفتن آنان، زمین نَفَسی راحت می‌کشد و راه برای زندگی اندک خوبانی که باقی مانده‌اند، هموار می‌گردد و اندک بدانِ باقی مانده نیز پس از ظهور منجی اصلاح یا نابود می‌شوند.

اورمزد به زرتشت(ع) فرموده است: «... ای زرتشت! آن روز که سدة [دهم] هزارة تو72 به پایان رسد ... هیچ گناهکار از این هزاره در آن هزاره نرود».73

پی‌نوشت‌ها:

1. شناخت اساطیر هند، ص 41.
2. فیلسوف، خطیب و سیاستمدار نامدار رومی که کتاب‌های بسیاری نوشته است (فرهنگ فارسی، بخش اعلام، مدخل «سیسرون»، با حذف و تصرّف).
3. مذهبی فلسفی که زنون آن را تأسیس کرد. این شیوة فلسفی را بدان دلیل رواقی نامیدند که حوزة درس آن در یکی از رواق‌های شهر آتن برگزار می‌شد (دایرةالمعارف فارسی، مدخل «رواقی»، با حذف و تصرّف).
4. پژوهشی نو در منشأ میتراپرستی، ص 115، فصل 6.
5. کهن‌ترین نسخة الدر ادا، یعنی ادای کهن‌سال‌تر،  به سال 1300 م. مربوط می‌شود؛ یعنی 300 سال پس از ورود مسیحیان به سرزمین ایسلند. امّا اشعاری که در آن آمده، به گفتة پژوهشگران، غیر مسیحی و بسیار باستانی است (سیری در اساطیر یونان و رم، ص417، کتاب هفتم، با حذف و تصرّف)
6. همان، ص 433، کتاب هفتم.
7. زند بهمن یسن، ص 11، ف 6، بند 4.
8. کتاب مقدّس، عهد عتیق، ص 1362، کتاب صفنیای نبی، ب 1، بند 15.
9. چنان‌که می‌دانید، تقریباً یک چهارم زمین خشک و قابل سکونت می‌باشد و سه چهارم آن را آب فراگرفته است.
10. کتاب مقدّس، عهد جدید، ص 133، انجیل لوقا، بخش 21، بند 6ـ25.
11. استفادة بشر از سوخت‌های فسیلی، مهم‌ترین عامل انتظار گازهای گلخانه‌ای است. طبق تحقیقات برخی دانشمندان، آمریکا حدود 20 درصد از گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند.
12. روزنامة کیهان، ش 17453، 28/5/1381، ص 15؛ روزنامة ایران، ش 2310، 3/9/1381، ص 6 با حذف تصرّف و تکمیل.
13. الفتن، ص 421، جزء 9، ذیل، ح 1354.
14. یعنی اگر مسلمانان از اقلیّت‌‌های مذهبی جزیه بگیرند، ولی عهد و پیمانی را که با آن، برای زندگی‌شان در پناه اسلام، بسته‌اند، نقض کنند و با اهل ذمّه نیرنگ ورزند، خداوند مشرکان را بر مسلمانان مسلّط می‌سازد.
اهل ذمّه: آن دسته از اهل کتاب (یهود، نصارا، مجوس و صابئین) که با تعهّد به دادن مالیات، در پناه مسلمانان و برخوردار از حقوق شهروندی، در کشورهای اسلامی زندگی می‌کنند. عنوان ذمّه در قرون بعد از عهد فتوحات اسلامی، تا حدّی گسترش یافته و گاه برخی مشرکان را نیز شامل می‌شده است (دایر\المعارف فارسی، مدخل «اهل ذمّه»، با حذف و تصرّف).
گفتنی است، در متن عربی نسخة مورد استناد ما «حقّرت» ـ به معنای کوچک شمرده شد ـ ضبط شده بود که با توجّه به روایات مشابه، به صورت «خفرت» اصلاح و ترجمه گردید.
15. روضـ[الواعظین، ص 532.
16. اصول الکافی، ج 2، ص 281، کتاب ایمان و کفر، ب 111، ح 29.
17. إلزام النّاصب، ج 2، ص 184، خطبة بیان 2.
18. خسف، فرو رفتن چیزی در زمین یا غرق شدن آن در آب است.
19. مسخ، دگرگونی صورت و سیرت چیزی است به شکلی جز آنچه هست؛ مانند مبدّل شدن انسان اهلی دو پا به حیوان وحشی چهارپا (روزگار رهایی، ج 2، ص 865، بخ 17، با حذف و تصرّف اندک)
20. قذف، پرتاب کردن چیزی از مکانی به مکانی دیگر است؛ مانند سنگ‌باران، بمب باران و موشک‌باران (همان منبع).
21. کنز العمّال، ج7، جزء 14، ص 123، ح38714.
22. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، ص 302.
23. «ملکوش» در زبان پهلوی به معنای «مرگ و نابودی» است.
24. سوشیانت، ص 97، بخ 4، یادداشت 1، با حذف و تصرّف.
25. عقدر الدرر، ص 345، ب 12، ف 2.
26. در متن عربی نسخة مورد استناد ما، «ذوالشفا» ثبت شده بود که به صورت «ذوالشقا» اصلاح و ترجمه گردید.
27. الفتن، ص 148، جزء 3، ح 607 (ترجمة یکی از دانشمندان معاصر).
28. جاماسب‌نامة پهلوی، ف 1، بند5 (نجات بخشی در ادیان، ص 62، گفتار 1، بخ 8).
29. کتاب مقدّس، عهد جدید، ص 133، انجیل لوقا، ب 21، بند 11.
30. صحیح البخاری، ج 1، ص 448، کتاب صلات خوف، ب 27، ح 1036.
31. التشریف بالمنن، ص 284، فتن سلیلی، ب 74، ح 411.
32. مشارق أنوار الیقین، ص 266، خطبة تطنجیّه.
33. المعجم الصغیر، جزء 2، ص 36.
34. إلزام الناصب، ج 2، ص 183، خطبة بیان.
35. به خودروهای نظامی امروزی اشاره دارد.
36. الغیبـ[، ص 317، ب 18، ح 16 (ترجمة یکی از دانشمندان معاصر). دربارة این حدیث، در مبحث «شام در آستانة ظهور» بیشتر توضیح خواهیم داد.
37. دراین‌باره ر.ک: الفتن ص 141، جزء 3، ح580.
38. روزنامة کیهان، ش 17453، 28/5/1381، ص15.
39. یشت‌ها، ج 1، ص 371، تیریشت، کردة 16، بند 61.
40. بحارالأنوار، ج 18، ص 311، ح 21.
41. التشریف بالمنن، ص 369، ملحقات، ح 541.
42. الإرشاد، ج 2، ص 377.
43. بحار الانوار، ج 57، ص 224، ح 58، (ترجمة یکی از دانشمندان معاصر).
44. پیش‌گویی‌های نوستراداموس، ص 460، نامه به سزار، با تصرّف اندک در ترجمه.
45. سانتوری 3، بخشی از رباعی 70.
46. التشریف بالمنن، ص 254، فتن سلیلی، ب 41، ح 372.
47. محاضرة الأبرار، ج 1، ص 340.
48. الفتوح، ج 2، ص 79.
49. كمال‌الدّین، ص 239.
50. سانتوری 3، رباعی 3.
51. سانتوری 2، رباعی 52.
52. تفسیر قمی، ج 2، ص 282.
53. روزنامة ایران، ش 2310، 3/9/1381.
54. زند بهمن یسن، ص 7.
55. امالی، ص 65.
56. سانتوری 3، بخشی از رباعی 3.
57. اقوامی كه پیش از طلوع تمدّن «آزتك» در مكزیك مركزی استیلای سیاسی داشتند.
58. اقوامی چادرنشین كه در قرن 12 م. از جانب شمال به مكزیك آمدند و بعدها در آنجا حكومت تشكیل دادند.
59. اسرار دنیاهای گمشده، صص 24ـ25، ف 1، با حذف و تصرّف.
60. سیری در اساطیر یونان و رم، ص 433، كتاب هفتم.
61. كتاب مقدّس، عهد جدید، ص 413، مكاشفة یوحنا، ب 16، بند 8ـ9.
62. الارشاد، ج 2، ص 378.
63. بحارالانوار، ج 93، ص 304، ذیل ح 19.
64. المعجم الاوسط، ج 9، ص 255.
65. بحارالانوار، ج 76، ص 27.
66. الفتن، ص 231.
67. كتاب مقدّس، عهد عتیق، ص 1382، كتاب زكریای نبی، ب 13، بند 8.
68. بحارالانوار، ج 52، ص 207، ح 42.
69. غیبت، ص 283، ب 14، ح 54.
70. اباختر یا اپاختر در لغت پهلوی به معنی «شمال» است. در دین زرتشتی سمت شمال سویی است كه اهریمن از آن سو هجوم می‌آورد و از این رو اهریمنی است و همة رویدادهای بد نیز از آن سمت آشكار می‌شود.
71. همان، ص 8.
72. یعنی هزارة سوم پس از زرتشت(ع).
73
. زند بهمن یسن، ص 1

منبع:موعود


یکشنبه هجدهم مرداد 1388 توسط گالیمار | نظرات ()حرفهایی هست برای نگفتن و ارزش عمیق هر کس به اندازه حرفاییست که برای نگفتن دارد.
esirm@yahoo.com

سیاسی
مذهبی
فرهنگی
ورزشی

گالیمار

حضرت آیت الله خامنه ای
امپراطوری انسانی(انواع مطالب ، فروشگاه ، تلویزیون اینترنتی)
دربست...ش ه ا د ت
هزار و صد سال
رهپویان ولایت
عاشق کشون
داود سرخه-شوش دانیال
وصال یار
پایگاه تخصصی مهدویت::انتظار12
کانون منتظران مهدی(عج)
درایت پنهان
موعود
دانلود انواع بازی
ایران نوین
اهل بهشت
امام رضا(ع)
© Download
احساس درون
بهار باهم بودن
ویکیپدیا مازرونی
جایی برای دانلود
اخباردنیای فوتبال
مقام معظم رهبری
بهترین در دنیای وبلاگ
The Biggest Music Portal
لینك باكس هوشمند تاپ كلیك
وبلاگ مداحی کربلایی روح اله غیاثی
آیة الله العظمی مکارم شیرازی
وبلاگ تخصصی موبایل،کامپیوتر و تکنولوژی
هواداران تیفوسی و افراطی پرسپولیس زلزله

دلنوشته ی شهید آوینی بعد از دیدار با رهبر معظم انقلاب
جمله بسیار تامل برانگیز امام موسی صدر درباره اسرائیل !
وصیت نامه شهید صادق مزدستان؛ فرمانده گردان صاحب الزمان و تیپ دوم لشکر ۲۵ کربلا
سعادت
نامه ای از یك شهید گمنام
من تازه جوان بوده‌ام اندر چمن حسن
شهید مزدستان
غلام حقیر
سلمان فارسی: از شش چیز در شگفتم
نصیحت امام حسین (ع) به جوان گناهکار
چه چیزی باعث ناراحتی شهید همت شد
هر وقت دیدید اوضاع بی‌ریخت است بسوی او فرار کنید
وقف عشقت کرده ام ذهن و زبان خویش را
اعتراف خلیفه
زنجیرهای نامرئی یهود
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش دوم
رؤیای ماسون‌ها و صهیونیست‌ها برای روز 11.11.11 / بخش اول
قصه قاسم و باباش
قانون اساسی ماسون‌های عصر خِرد
دلم لک زده برای چشمهای آبی خوش رنگش، برای خنده هایش که غیر ممکن است جادویت نکند!
بنا شد ز فولاد ناوی بلند
توسعه و رشد شگفت‌انگیز شمار مسلمانان در اروپا و آمریكا
فرازی از دعای شورانگیز و امیدبخش عهد
دجّال عصر ما
آشنائى امام رضا (ع) با تمام لغت ها و زبان ها
مختار عبرت بود نه آرمان
آپدیت شیطانها
بازخوانی سخنان رهبرانقلاب درباره آثار تاریخی پادشاهان
منظور از «رجعت» چیست و چه كسانی رجعت می‌كنند؟
خوشبختی

کانون هواداران پرسپولیس

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
كل مطالب : عدد

RSS 2.0

منبع کدهای وبلاگ

ابتدا نیت كنید

سپس برای شادی روح حضرت حافظ یك صلوات بفرستید

.::.حالا كلید فال را فشار دهید.::.

برای گرفتن فال خود اینجا را كلیك كنید
دریافت کد فال حافظ برای وبلاگ

دانلود اهنگ

دانلود

دانلود رایگان

دانلود نرم افزار

دانلود فیلم

دانلود

شادزیست

قالب وبلاگ

لیمونات

شارژ ایرانسل

تک باکس

دانلود نرم افزار