تبلیغات

                                           لیست بازیکنان پرسپولیس در فصل 88-89

پرسپولیس_گالیمار
توضیح: هر تیم می‌تواند 22 سهمیه بزرگسال، 5 سهمیه زیر 23 سال و 9 سهیمه جوانان و امید داشته باشد.
     

 سهمیه بزرگسالان 22 نفر

ردیف

نام نام خانوادگی

تاریخ تولد

پست بازی

مدت قرارداد

باشگاه قبل

1

میثاق معمارزاده

1361/10/19

دروازه بان

یکساله

پرسپولیس

2

علیرضا محمد

1360/4/23

مدافع

دوساله

پرسپولیس

3

محمد منصوری

1362/8/4

هافبک

دوساله

پرسپولیس

4

کریم باقری

1352/12/1

هافبک

یکساله

پرسپولیس

5

شیث رضائی

1363/1/1

مدافع

سه ساله

صبای قم

6

غلامحسین بادامکی

1360/6/22

هافبک

دوساله

پرسپولیس

7

سپهر حیدری

1359/3/29

مدافع

یکساله

پرسپولیس

8

مهدی شیری

1357/2/24

هافبک

دوساله

برق شیراز

9

مجتبی زارعی

1362/12/10

مهاجم

دوساله

راه‌آهن

10

اشپتیم آرفی

1979/5/3

مهاجم

دوساله

پیام خراسان

11

جلال اکبری

1362/4/14

مدافع

دوساله

سپاهان اصفهان

12

مجتبی شیری

1358/8/7

مدافع

دو ساله

پرسپولیس

13

میثم بائو

1362/6/28

هافبک

دو ساله

ابومسلم خراسان

14

نبی‌ا... باقری‌ها

1358/3/25

مدافع

دوساله

پرسپولیس

15

اکبری صغیری

1361/4/6

مهاجم

دوساله

پتروشیمی تبریز

16

ابراهیم شکوری

1362/11/27

مدافع

دوساله

پیام خراسان

17

هادی نوروزی

1364/4/1

مهاجم

سه ساله

پرسپولیس

18

محسن خلیلی*

1359/11/25

مهاجم

دوساله

پرسپولیس

19

تیاگو فراگو*

1981/3/2

هافبک

دوساله

میکستو

20

وسای برزیلیا*

1981
مهاجم

دوساله

 

21

علی کریمی**

1357/8/17

هافبک

 

 

22

-

 

 

 

 

* با باشگاه به توافق رسیده ولی هنوز قرارداد رسمی امضا نشده است.

** در حال مذاکره با باشگاه

فهرست بازیکنان (سهمیه زیر 23سال، جوانان و امید)

ردیف

نام نام خانوادگی

تاریخ تولد

پست بازی

مدت قرارداد

سهمیه

1

علیرضا حقیقی

1367/2/12

دروازه‌بان

دوساله

زیر 23 سال

2

محمد پروین

1367/3/24

هافبک

دوساله

زیر 23 سال

3

سامان آقا زمانی

1367/10/24

هافبک

سه ساله

زیر 23 سال

4

محمد ضیاء‌الدین نیک نفس

1365/6/28

مدافع

دوساله

زیر 23 سال

5

مهران فرضیات

1365/10/23

هافبک

دوساله

زیر 23 سال

6

محمد مهدی الهایی

1371/4/26

هافبک

دو ساله

جوانان

7

حمیدرضا علی عسگری

1369/3/4

مهاجم

سه ساله

امید

8

محمد حسین نائیجی

1369/6/18

دروازه‌بان

سه ساله

امید

 

توضیح: فهرست فوق هنوز تکمیل نشده و بازیکنانی نظیر حلافی نیز به این فهرست اضافه‌ خواهند شد.